Nejvyšší soud neumožnil uznávání cizozemských osvojení u homosexuálů

Občan České republiky a cizinec, občan Republiky Trinidadu a Tobaga, kteří ve Spojených státech amerických společně osvojili dva chlapce s americkým občanstvím a usilovali o uznání cizozemského rozhodnutí českou justicí, neuspěli po Ústavním soudu ani u Nejvyššího soudu. Jejich dovolání NS odmítl svým rozsudkem 20 Cdo 1173/2021-60 zveřejněným 16. června 2021 právě s odkazem na lednový nález ústavních soudců, kteří tehdy zamítli návrh na zrušení několika slov v zákoně o mezinárodním právu soukromém. V České republice si registrovaní partneři stejného pohlaví dítě společně osvojit nemohou.

 

Návrh na provedení změny v zákoně podal k Ústavnímu soudu (ÚS) před časem Krajský soud v Praze. Krátce po zamítavém nálezu krajský soud žalobu obou mužů zamítl, stejně jako předtím Okresní soud v Nymburce.

Muži reagovali dovoláním k NS. Poukazovali na komplikace, které neuznání cizozemského rozhodnutí přináší, například při společných cestách rodiny do Česka. Děti, přestože jsou fakticky rodinnými příslušníky českého občana, se nebudou moci účastnit veřejného zdravotního pojištění, neměly by v případě jeho smrti nárok na sirotčí důchod, nevztahovala by se na ně daňová zvýhodnění a mohly by být zpochybňovány i jejich dědické nároky.

NS ale konstatoval, že je vázaný názorem ústavních soudců a nemůže rozhodnout v rozporu s jejich stanoviskem. „K posouzení ústavnosti zákonů je povolán právě ÚS, přičemž dospěl-li v projednávané věci k závěru, že zákonná úprava protiústavní není, nezbývá obecným soudům, než toto stanovisko respektovat a být zákonem vázán,“ stojí v usnesení.

V Česku si registrovaní partneři nemohou společně osvojit dítě, přestože individuální osvojení je teoreticky možné. Právní úprava preferuje manželské páry.

„Smí-li zákonodárce stanovit pravidla pro osvojování, zásadně také může bránit tomu, aby tato pravidla byla ‚obcházena‘ prostřednictvím zahraniční právní úpravy, tedy osvojováním českých občanů či českými občany v jiném státě (a to obcházena nikoli pouze účelově, nýbrž např. i v důsledku toho, že případní osvojitelé v zahraničí nějakou dobu žijí),“ stojí v lednovém nálezu ÚS. Záležitosti rodiny, manželství či vztahů mezi dospělými a dětmi by měly podle ÚS řešit primárně jednotlivé státy na základě společenské diskuse.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP