Soudy zrušily za poslední rok několik protiepidemických opatření

V reakci na rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zrušena část ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 5. 2021, č. j. 20599/2020–83/MIN/KAN, podle kterého je možné z některých zemí před návratem do ČR individuální dopravou vyžadovat negativní test na covid-19, Vám nabízíme výběr soudních rozhodnutí zasahujících do protiepidemických opatření v ČR:

 

23. dubna 2020 Pražský městský soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření Ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle soudu byla nezákonná. Byla vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nejvyšší správní soud (NSS) 26. února  2021 tento rozsudek zrušil.

 

20. října 2020 Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy, která v září zakázala osobní přítomnost vysokoškolských studentů na výuce. Pravomocným rozsudkem vyhověl podané správní žalobě.

 

13. listopadu 2020 Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky. Soudem zrušené opatření nahradilo MZd jinou verzí a zaneslo do něj několik mírných úprav.

 

22. února 2021 Ústavní soud (ÚS) zrušil část usnesení vlády, která kvůli šíření covidu-19 omezila maloobchod a služby. Podle verdiktu nebyla opatření dostatečně odůvodněna. ÚS vyhověl návrhu 63 senátorů, který uváděl, že vládní zákaz nepřiměřeně a iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat. V době rozhodnutí však již platil jiný obdobný zákaz.

 

23. února 2021 Městský soud v Praze zrušil k 10. březnu nařízení Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků v domovech pro seniory a postižené či v léčebnách. Vyhověl tak jedné ze zaměstnankyň. Ministerstvo následně vydalo nová nařízení k testování. V květnu pak NSS zamítl návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného nařizuje preventivní testy zaměstnanců v sociálních službách.

 

31. března 2021 Pražský městský soud zrušil jako nezákonnou část opatření Ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádá před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na covid-19. Ministerstvo následně vydalo nové znění, podle kterého bylo nutné podstoupit test na covid-19 před vstupem na území ČR jen při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy.

 

14. dubna 2021 NSS vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni Dagmar Bílé a označil za nezákonné opatření ukládající povinnost testovat zaměstnance na covid-19. Soud nemohl opatření zrušit, protože už neplatilo, bylo nahrazeno jiným.

 

22. dubna 2021 NSS zrušil celé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. dubna (později ještě dvakrát aktualizované), které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Vláda reagovala na zrušení opatření NSS schválením dalšího.

 

11. května 2021 NSS zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnosti pozitivně testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Vykazovalo podle soudu hrubé nedostatky v odůvodnění. Účinnost verdiktu soud odložil o čtyři dny, aby MZd mělo čas vydat případně nové opatření.

 

20. května 2021 NSS rozhodl, že Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo zákaz nočního prodeje ve večerkách. Opatření proto bylo podle soudu v rozporu se zákonem. Aktuálně platným opatřením, které obsahovalo obdobné omezení, se soud zabývat nemohl.

 

21. května 2021 NSS zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření Ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí ale nemělo bezprostřední dopad, týkalo se provozu v aktuálním týdnu, pro další týden už ale bylo připravené nové opatření, v základních bodech totožné.

 

28. května 2021 NSS konstatoval, že opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkalo provozu lyžařských vleků a lanových drah, bylo nezákonné. Opatření účinné od 25. dubna už soud nemohl zrušit, protože platilo jen týden a poté je nahradilo nové, obsahově podobné.

 

1. června 2021 NSS uvedl, že opatření MZd, kvůli kterému zůstávaly na přelomu dubna a května zavřené restaurace, bylo v rozporu se zákonem. Soud už nemohl opatření zrušit, bylo totiž účinné jen týden, a tak zpětně konstatoval jeho nezákonnost.

 

2. června 2021 Podle rozhodnutí NSS bylo plošné uzavření mateřských škol a výrazné omezení provozu základních škol na základě dvou dubnových opatření Ministerstva zdravotnictví nezákonné. Pro takový postup chyběla opora v zákoně. Podle pandemického zákona může Ministerstvo zdravotnictví mimo nouzový stav plošně omezit vysoké školy, nikoli mateřské a základní školy.

 

9. června 2021 Regulace provozu sportovišť, koupališť a wellness zařízení kvůli prevenci šíření koronaviru byla nezákonná, konstatoval Nejvyšší správní soud. Ministerstvo zdravotnictví podle něj náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací a ani se nezabývalo její nezbytností. Opatření bylo účinné týden od 26. dubna do 3. května, poté je nahradilo nové, obsahově podobné opatření. Soud proto nemohl rozhodnout o zrušení, jen zpětně konstatovat nezákonnost.

 

14. června 2021 Městský soud v Praze zrušil část opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterého je možné z některých zemí před návratem do ČR individuální dopravou vyžadovat negativní test na covid-19. Pro návrat veřejnou dopravou povinnost zachoval.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP