Sněmovna schválila digitalizaci notářské činnosti

Na své schůzi v pátek 4. června schválila Poslanecká sněmovna P ČR novelu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění

Na své schůzi v pátek 4. června schválila Poslanecká sněmovna P ČR novelu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká novela předpokládá, že notáři budou moci provádět část zápisů v elektronické podobě. Za zásadní pokládají předkladatelé zákona zavedení možnosti online založení obchodní společnosti.

 

Navrhovaná změna notářského řádu navazuje na zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, díky kterému mají lidé získat právo řešit úřední věci výhradně elektronicky. Elektronické zápisy by podle předlohy zlepšily podnikatelské prostředí, zejména v případě rozhodnutí orgánů společností a zápisů do veřejných rejstříků. Sněmovna upravila předlohu tak, aby byla v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podle předlohy by notáři by mohli využívat videokonference. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře by nahradila elektronická podoba. Notáři by také ověřovali pravost elektronických podpisů. V souladu s předlohou by notáři také dostali výslovné právo provádět zápisy do evidencí skutečných majitelů a svěřenských fondů. Notářská komora by mohla vyhotovovat ověřovací doložku k oficiálním listinám a dokumentům pro jejich použití v zahraničí.

Nově by Notářská komora vedla Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, která by obsahovala údaje o zápisech. Oba rejstříky by byly podle novely veřejně přístupné, lidé by si tedy mohli ověřit pravost ověřovací doložky nebo notářského zápisu. Notářské registry by tak podle předkladatelů zvýšily ochranu proti různým podvodným jednáním.

Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP