Jednota českých právníků pořádá v květnu další zajímavé online přednášky

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně na odborné přednášky s aktuální problematikou, které připravil na květen tohoto roku.

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně na odborné přednášky s aktuální problematikou, které připravil na květen tohoto roku.

 

Dopolední přednáška 321: Psychologie pro právníky
Termín konání: pondělí 10. května 2021 od 9:00 hodin do 14:00 hodin

Přednášející: PhDr. Dana Rabiňáková, klinická psycholožka, mediátorka

Seminář se bude věnovat těmto otázkám

Stres, jeho příčiny, projevy
Škála stresujících událostí, aneb jak jsme na tom se stresem?
Vnitřní nastavení/programy pro stres
Konstruktivní vs. destruktivní řešení stresu, jak vypadá vhodná relaxace?
Syndrom vyhoření a jeho prevence
4 generace řízení času
Matice plánování, jak nastavovat priority, co jsou to časové ztráty?
Workoholismus nebo prokrastinace?
Jak komunikujeme o zátěži a stresu se sebou samými, s našim okolím?

 

Odpolední přednáška 2421: Judikatura v pozůstalostních věcech
Termín konání: pondělí 10. května 2021 od 16:00 hodin do 18:00 hodin

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, emeritní soudce Městského soudu v Praze

 

Dopolední přednáška 421: Právní režim mezinárodních obchodních transakcí. Pravomoc k rozhodování mezinárodních sporů, určení rozhodného práva, vliv pandemické situace na mezinárodní obchod
Termín konání: pondělí 17. května 2021 od 9:00 hodin do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D., ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí, vyučující PF MU v Brně

Seminář se bude věnovat těmto aktuálním problémům souvisejícím s mezinárodními obchodními transakcemi:

Společná část
Způsoby řešení sporů a určování mezinárodní pravomoci v mezinárodním obchodu s přihlédnutím k povaze předmětu řízení.
Určování a zjišťování práva rozhodného pro obchodněprávní poměry s mezinárodním prvkem.
Specifická role nestátních prostředků regulace v mezinárodním obchodu.

Vybrané otázky
Pandemická situace a její vliv na plnění v mezinárodním obchodě, hardship, vis maior a nutně použitelné normy.
Zvláštní právní a kolizní regulace specifických otázek souvisejících s mezinárodními obchodními transakcemi (zejm. tzv. meze obligačního statutu).
Distribuce, obchodní zastoupení a podobné vztahy a jejich souvislosti s daňovým a soutěžním právem.
Aplikace dodacích podmínek (včetně Incoterms 2020) a jejich (netušené) daňové souvislosti.
Rozbor praktických smluvních formulací reflektujících možná řešení identifikovaných problémů.

 

S ohledem na opatření související s pandemií onemocnění covid-19 se budou přednášky do odvolání konat online. Jakmile to situace dovolí, budou se konat dopolední přednášky v přednáškovém sále Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18 v I. poschodí, a odpolední přednášky na Právnické fakultě UK Praha, nám. Curieových 901/7, přízemí číslo dveří 38.

Link pro sledování streamu bude zaslán přihlášeným před termínem konání přednášky.
Souhrnné informace lze získat na stránkách: www.jednotaceskychpravniku.cz

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu. 

 

Přihlásit se na přednášky je možné

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Účastnický poplatek Seminář

Přednáška

základní 1500 Kč 400 Kč
snížený* 900 Kč 200 Kč

*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult hradí snížený účastnický poplatek.

 

Další informace podají koordinátoři

JUDr. Eva Barešová tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz
Hana Kafková, tel. 720 406 536

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP