Po 22 letech zamítl soud žalobu na Ústí o doplatek za Mariánský most

Ústí nad Labem nebude platit peníze navíc za stavbu Mariánského mostu. Ve 22 let trvajícím sporu dal odvolací ústecký krajský soud zapravdu městu a žalobu

Ústí nad Labem nebude platit peníze navíc za stavbu Mariánského mostu. Ve 22 let trvajícím sporu dal odvolací ústecký krajský soud zapravdu městu a žalobu společnosti Hutní montáže Ostrava dne 30. března zamítl. Rozsudek je pravomocný. Žalobce chce podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Odvolací soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by za město uzavřely dohodu o změně díla osoby k tomu oprávněné, proto jsme shledali nárok na doplatek změněné ceny díla neoprávněným a žalobu jsme v tomto rozsahu zamítli,“ řekl soudce Mgr. Vladimír Beran.

Spor se vede od roku 1999, kdy dodavatel město zažaloval. V roce 2019 okresní soud v hlavní části sporu rozhodl, že město má doplatit 78,5 milionu korun, zamítl nárok společnosti na dalších 105 milionů. Ke krajskému soudu se poté odvolalo město. „Konečně jsme se dostali ke konci alespoň v této části. Jsou tam ještě další nároky, předpokládám, že do pěti let by se to mohlo celé uzavřít,“ uvedl po vynesení rozsudku advokát města JUDr. Lubomír Bejdl. Ve zbylých čtyřech částech sporu ohledně stavby mostu jde celkově zhruba o 220 milionů korun s úroky.

Společnost Hutní montáže pohledávku loni postoupily společnosti Witkowitz VHM. Soud připustil její vstup do řízení a  po vynesení rozsudku chce statutární zástupkyně Witkowitz Iveta Nováková podat dovolání.

Město stála architektonicky ceněná stavba tři čtvrtě miliardy, téměř dvakrát více, než se plánovalo. Okresní soud poprvé rozhodl v roce 2013, tehdy nařídil městu zaplatit téměř 184 milionů a úroky z prodlení zhruba 660 milionů – téměř polovinu ročního rozpočtu města. Odvolací soud rok na to spor vrátil okresnímu soudu.

Soud prvního stupně měl podle soudce Berana odlišný názor na oprávnění jednat za město, proto řešil mimo jiné rozsah navýšení ceny. „Proto to tak dlouho trvalo, protože bylo zpracováváno několik znaleckých posudků, a to samo o sobě zabralo dobu několika let,“ řekl. Okresní soud řešil i detaily, jež pro odvolací soud podle Mgr. Berana nebyly podstatné. „Pokud nebyly změny odsouhlaseny oprávněnými osobami, nárok nevznikl,“ uvedl.

Žalobce poukazoval na výrobní porady, ty ale neměly podle advokáta Bejdla vliv na podobu předmětu díla. „Stavba odpovídá představám vymezeným v územním rozhodnutí. Podle mého soudu tam ke změnám nedošlo. Spíše to bylo ze strany žalobce podhodnocení nabídky a později se snažil touto formou dostát nákladům, které na to eventuálně vynaložil,“ uvedl JUDr. Bejdl s tím, že postoj města se nemění, jsou to pořád ty stejné argumenty, bohužel byly vyslechnuty až po tolika letech.

Žalobce se několikrát pokusil uzavřít s městem smír, naposledy minulý pátek, kdy dostali zastupitelé otevřený dopis zástupkyně společnosti Witkowitz, v němž navrhla částku 177 milionů. „Celou dobu se snažím dosáhnout smíru, ty soudní spory budou dál pokračovat léta, myslím, že to není dobré ani pro jednu ze stran,“ řekla statutární zástupkyně Nováková.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP