Vatikán mění kanonické právo, trestné je i sexuální zneužití dospělých kněžími

Vatikán podstatně zpřísnil církevní zákoník, který poprvé explicitně hovoří o trestnosti sexuálního zneužívání nezletilých i dospělých věřících kněžími. Definuje i postup při stíhání těchto provinění, kterému mají nově čelit nejen duchovní, ale i laikové zastávající funkce uvnitř aparátu katolické církve. Radikálně přepracované znění jedné z knih Kodexu kanonického práva o trestních sankcích v církvi dnes zveřejnil papež František.

Na reformě právního kodexu církve se začalo pracovat už v roce 2009 za Františkova předchůdce Benedikta XVI. a změny mají vstoupit v platnost letos v prosinci. Nové znění mají dvě třetiny článků šesté knihy kodexu, která začala v této podobě platit v roce 1983 za papeže Jana Pavla II.

Nejpodstatnější změnu přinášejí články 1395 a 1398 nového kodexu. Ty mimo jiné uznávají, že oběťmi sexuálního násilí ze strany kněží, kteří se ho dopustili na základě zneužití svého postavení a autority, mohou být i dospělí, uvedla agentura AP. Zákoník ale nově formuluje i přestupky týkající se sexuálního zneužívání dětí a nezletilých. Zatímco dříve církevní právo tyto přečiny trestalo na základě vágního článku o porušení šestého přikázání desatera (nesesmilníš) a kněžského celibátu, nyní hovoří přímo o trestech za sexuální zneužívání, které definuje mnohem podrobněji.

Kromě samotného zneužívání kodex hovoří i o trestnosti přechovávání a šíření pornografie a ty duchovní, kteří si násilím vynucují sexuální kontakt, může čekat zbavení kněžských povinností. Přesnější definice jednotlivých přečinů podle agentury Reuters zúží manévrovací prostor biskupům, pro něž bude napříště mnohem obtížnější nahlášené případy zneužívání tajit nebo nutit oběti ke stažení obvinění. Samotné označení „sexuální zneužívání“ se nicméně v kodexu nevyskytuje.

Církev reformou práva reaguje na kritiku a problémy, před které ji postavily kauzy sexuálního zneužívání kněžími po celém světě. Pověst katolické církve významně utrpěla a vyšetřování se v minulých letech dotklo i mnoha vysoce postavených hodnostářů. Například bývalý americký kardinál Theodore McCarrick v roce 2018 přišel o svůj titul a o rok později ho papež František propustil ze stavu duchovních poté, co vyšlo najevo, že léta sexuálně zneužíval seminaristy a mladé kněze. Tehdy se naplno ukázalo, že církevní právo má značné mezery a že sexuální násilí vůči dospělým vůbec neřeší.

Papež František se k problému sexuálního zneužívání v církvi rázně postavil brzy po nástupu do úřadu v roce 2013. V roce 2014 jako první hlava katolické církve přijal ve Vatikánu skupinu obětí zneužívání a během svých zahraničních cest se takovým obětem několikrát veřejně omluvil. V roce 2019 vydal dekret, podle něhož musí kněží i řeholníci okamžitě hlásit představenému či přímo Vatikánu sexuální zneužívání i jeho krytí. Zrušil také takzvané papežské tajemství, které při vyšetřování mravnostních deliktů zavazovalo k vysokému stupni důvěrnosti a bylo často kritizováno jako způsob, jímž církev pomáhá chránit pachatele sexuálního násilí, umlčovat jeho oběti a zadržovat informace před policejními orgány.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP