Poslanci schválili novelu zákona proti praní špinavých peněz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém zasedání 7. července podpořila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Předlohy reagující na evropské směrnice Sněmovna postoupila rozpočtovému výboru.

V souladu s novelou by se nově data, která jsou shromažďována v centrální evidenci účtů, mohla rozšířit o údaje o bezpečnostních schránkách. Do evidence by je měli zasílat poskytovatelé platebních služeb, kteří účty vedou. Centrální databázi účtů spravuje Česká národní banka. Její součástí jsou všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům, přičemž evidence neobsahuje informace o zůstatcích na účtech.

Návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., označovaného také jako AML („Anti Money Laundering“ – „proti praní špinavých peněz“), se předkládá zejména z důvodu nutnosti implementace práva Evropské unie do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

„Novela zákona proti praní špinavých peněz (tzv. AML zákona) je v zásadě transpozicí směrnice EP a Rady (EU) 2018/843 a obsahuje zpřísnění a zpodrobnění procesů na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Týká se všech povinných osob, tedy i advokátů,“ konstatuje k sněmovnou schválené novele Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí oddělení pro věci kárné ČAK. Ve vztahu k advokátům nepůjde v případě, že úspěšně projde celým legislativním procesem, o příjemné změny, neboť se v souladu s požadavky směrnice rozšíří okruh tzv. sledovaných činností na poradenství související se sledovanými činnostmi dosavadními a o poradenství daňové. Zároveň se zpřísní dohled nad dodržováním pravidel, jimiž jsou povinné osoby vázány, a ve vztahu k advokátům se výrazně zvýší i sankce za jejich porušení. „Komora tuto novelu dlouhodobě sleduje a od počátku projednávání usiluje o to, aby zásah do advokátní činnosti byl co možná nejmenší, ovšem výrazným limitem je zde právě výše zmíněná směrnice a její požadavky. S ohledem na prováděné změny plánuje Komora advokátní veřejnost podrobně informovat v návaznosti na konečnou podobu novely,“ dodává Mgr. Vrábliková.

Zpřesnění úpravy rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách je obsahem druhé schválené normy, novely zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Ta se kromě dalšího zaměřuje i na výkaznictví v hazardních hrách a podmínky u zásahů do zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány.

 

Redakce AD a ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP