Tým evropských pověřených žalobců EPPO se rozrostl na 9 státních zástupců

Pro Úřad evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) nově pracuje už devět českých státních zástupců, kteří se v České republice specializují na případech zneužívání unijních prostředků. Kolegium Úřadu dne 31. března 2022 oficiálně jmenovalo na pozici evropského pověřeného žalobce JUDr. Martina Nováka, který doposud působil na Městském státním zastupitelství v Praze a uspěl jako kandidát v posledním kole výběrového řízení na tuto pozici.

„Jsem rád, že se nám daří budovat tým velmi kvalitních státních zástupců, kteří jsou předpokladem pro to, abychom nám svěřené případy dotáhli do úspěšného konce,“ říká Mgr. Petr Klement, který z funkce evropského žalobce skupinu vede a zastupuje Českou republiku v sídle Úřadu EPPO. Martin Novák se tak připojí k osmi kolegům, kteří aktuálně řeší více než třicítku rozpracovaných případů souvisejících s poškozováním finančních zájmů Evropské unie s odhadovanou škodou nejméně 78,8 milionů eur.

Do konce roku 2021 obdrželi čeští žalobci v EPPO 83 oznámení či stížností, převzali 22 rozpracovaných případů a otevřeli 17 nových. Více informací ve Výroční zprávě EPPO za rok 2021.

Statistiky

 

Úřad evropského veřejného žalobce zahájil oficiálně svou činnost 1. června 2021, sídlem instituce je Lucemburk, kde působí evropská nejvyšší žalobkyně Laura Kövesi a evropští žalobci, kteří zastupují jednotlivé členské země. Tzv. evropští pověření (delegovaní) žalobci zpracovávají konkrétní případy v kooperaci s centrálou v domovských státech a zastupují veřejnou žalobu u příslušných soudů.


ČEŠTÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCI V ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

Evropský žalobce
Mgr. Petr Klement

Petr Klement působil jako státní zástupce na Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na Nejvyšším státním zastupitelství (PGO) České republiky, kde se specializoval na piF kriminalitu, kyberkriminalitu a boj proti financování terorismu. Od ledna 2017 do srpna 2020 byl členem dozorčího výboru úřadu OLAF.

Do českého státního zastupitelství nastoupil v roce 2000 a od roku 2004 působil jako okresní prokurátor se specializací na hospodářskou kriminalitu. V letech 2006 až 2014 pracoval na Mezinárodním oddělení PGO a později vedl Sekci vnějších vztahů. Během této doby byl vyslán do Eurojustu (2007), do Severního Kosova v rámci mise EU NA PODPORU PRÁVNÍHO STÁTU EULEX (2010–2012) a do projektu NPP 2010 v albánské Tiraně (2013–2014).

Klement řídil Národní síť státních zástupců pro počítačovou kriminalitu a byl kontaktním místem pro několik souvisejících sítí (EIPPN, GPEN, EJCN), jakož i národním korespondentem pro kyberkriminalitu. Byl také generálním koordinátorem projektu trestního soudnictví v EJTN.


Evropští pověření žalobci

JUDr. Daniela Bártíková
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Petr Hořín
Mgr. Vít Koupil
Mgr. Radek Mezlík
JUDr. Martin Novák
JUDr. Zdeňka Pavlásková, Ph.D.
Mgr. Pavel Pukovec
JUDr. Petra Vítková


Zdroj: NSZ; eppo.europa.eu
Obrázek a foto: eppo.europa.eu

Go to TOP