Předseda ČAK Vladimír Jirousek předal ocenění západočeským advokátům

Dne 1. června 2021 odpoledne se uskutečnilo historicky první online setkání advokátů a představitelů Západočeského regionu se zástupci České advokátní komory. A neslo se v lehce slavnostním duchu – předseda představenstva Komory JUDr. Vladimír Jirousek v jeho průběhu předal ocenění čtveřici západočeských advokátů.

 

Na začátku přenosu přivítala všechny sledující moderátorka setkání a regionální představitelka regionálního střediska ČAK pro Západní Čechy JUDr. Daniela Kovářová. Po ní se slova ujal JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK. Po úvodním slově, v němž se zmínil o aktivitách Komory v uplynulých měsících, předal čtveřici zástupců Západočeského regionu plakety za dlouholetou činnost pro advokacii a ČAK. Ocenění, udělené u příležitosti 30. výročí obnovení svobodné advokacie, si po zásluze odnesli JUDr. Jaroslav Liška z Klatov (in memoriam), JUDr. Julie Šindelářová a JUDr. Jaroslav Vovsík (oba z Plzně) a JUDr. Petr Hrůza (z Tachova). „Je mi líto, že pandemie zasáhla do našich životů a že se toto setkání koná pouze v kyberprostoru. Raději bych ocenění předal osobně a potřásl vám rukou…,“ řekl Vladimír Jirousek. „Vím, že plaketa, kterou dnes dostanete, má svou symboliku, ale důležitější je fakt, že si vaší práce váží jak Komora, tak i kolegové-advokáti,“ dodal předseda představenstva ČAK.

V další části setkání informoval JUDr. Jirousek kolegy ze západních Čech o 8. sněmu ČAK a řešeních, která Komora v souvislosti s jeho konáním hledá. S podrobnými informacemi o přípravě sněmu pak vystoupila PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí ČAK a vedoucí Odboru vnější vztahů. Zmínila se jak o předvolebních vydáních Bulletinu advokacie a prostoru, který bude sněmu věnován v Advokátním deníku, tak o výhodách předregistrací či úskalích (zvláště finanční náročnosti) hybridních voleb do SAK na Slovensku. Informovala také o 16. ročníku Právníka roku 2020/2021 a vyzvala sledující k zaslání nominací do všech vyhlášených kategorií.

V závěru relace pozvala představitelka Západočeského regionu Daniela Kovářová své kolegy na akce, které se budou konat v nejbližším období – především na letní (a první kontaktní pocovidové) setkání, které se uskuteční 21. června 2021 v plzeňském Parkhotelu, či na podzimní akce, na kterých se představí kandidáti do orgánů Komory.


Redakce AD
Foto AD

Go to TOP