NSS odročil jednání. Advokát požadoval, aby soudci rozhodovali bez respirátorů

Nejvyšší správní soud (NSS) musel dne 11. května 2021 odročit veřejné jednání o návrhu na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021, které se týká testování na koronavirus v malých firmách. Jeden z autorů návrhu, Mgr. Libor Hlavsa, trval na tom, aby si soudci sňali respirátory, protože jim chtěl vidět do obličeje. Členové senátu tento požadavek odmítli. Advokát Libor Hlavsa následně podal námitku podjatosti, o níž musí rozhodnout jiný senát NSS.

 

„Soudce je povinen se dívat účastníkovi do tváře, účastník má právo dívat se do tváře soudci,“ uvedl Libor Hlavsa. Nedokáže si prý představit, že by rozhodoval senát se zakrytými ústy. „Přitom jsme všichni testovaní,“ zdůraznil advokát Hlavsa.

Účastníci soudních jednání mají výjimku, ochrana úst a nosu pro ně není povinná. Senáty NSS však v posledních týdnech veřejně zasedají většinou v respirátorech.

O žádosti Mgr. Libora Hlavsy se soudci nejprve krátce poradili a odmítli respirátory sejmout. „Není to na překážku důstojnosti jednání,“ uvedl soudce JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Po námitce podjatosti a další poradě soud odročil jednání na neurčito.

Soud se měl dne 11. května zabývat mimořádným opatřením, které zavedlo povinné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, resp. na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 také u malých zaměstnavatelů s jedním až devíti zaměstnanci a osob samostatně výdělečně činných. NSS sloučil do jednoho řízení návrhy tří advokátů a jedné živnostnice – advokát Hlavsa nesouhlasil ani se sloučením řízení, soudcům vytýkal nesprávný procesní postup, také proto podal námitku podjatosti.

„Můj návrh zásadním způsobem převyšuje návrhy ostatních účastníků řízení a nedostalo by se mi dostatečného projednání věci,“ řekl k řízení Libor Hlavsa. Opatření podle něj nemá z epidemického hlediska žádný přínos, celkově prý Ministerstvo zdravotnictví svými nařízeními podkopává duševní zdraví lidí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP