NSS dal za pravdu České televizi, Unii obhájců nemusela poskytnout informace

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil svým rozsudkem č. j. 3 As 37/2021 – 44 ze dne 20. dubna 2021 rozsudek Městského soudu v Praze, podle kterého měla Česká televize poskytnout Unii obhájců některé informace o zastoupení advokátů a dalších právních profesionálů v pořadu Otázky Václava Moravce. Česká televize nemá údaje o hostech v požadované formě k dispozici, musela by tedy vytvářet novou strukturovanou analýzu, a to nelze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyžadovat. Soud také upozornil na to, že Unie obhájců mohla sama čerpat z veřejně přístupných informací či jednotlivých epizod na webu televize. Unie obhájců označila rozhodnutí soudu za formalistické a míjící se s podstatou jejího požadavku.

„Žalobce se de facto domáhá vytvoření nové strukturované analýzy pořadů Otázky Václava Moravce, respektive tam přítomných hostů a jejich profesního zařazení, za sledované období, namísto toho, aby si takovou analýzu zhotovil sám z veřejně přístupných podkladových informací,“ stojí v rozsudku NSS, který je dostupný na úřední desce soudu. Pokud by Česká televize takovou analýzu už měla k dispozici, musela by ji podle informačního zákona poskytnout. Jako novou informaci ji vytvářet nemusí.

NSS zpochybnil argument Unie obhájců a částečně i Městského soudu v Praze, že zpracování informací podle žádosti by znamenalo jen mechanické vyhledávání bez složitější intelektuální činnosti. „Nabízí se tak přímo otázka, proč – je-li tato jeho premisa správná – tuto činnost žalobce nevykonal již dříve sám a namísto toho vede složitá a nákladná správní a soudní řízení, aby se těchto informací domohl,“ uvádí se v rozhodnutí NSS.

Unie obhájců žádala informaci, kolikrát byl v letech 2012 až 2017 v pořadu jako host státní zástupce, soudce či advokát, kolikrát tam byl advokát společně s dalšími právními profesionály, kolik pořadů se týkalo justice, státního zastupitelství, advokacie a trestního řízení a s jakými hosty.

Člen prezídia UO JUDr. Václav Vlk řekl, že unie požadovala informaci o tom, kolik a jakých právníků ČT pozvala a ne kolik jich do pořadu přišlo. Podstatou dotazu podle něj byla snaha zjistit, zda ČT při zvaní hostů do OVM neopomíjí některé právnické profese a nezve stále ty samé osoby.

Městský soud v Praze v srpnu 2019 konstatoval, že na odmítnutí odpovědi u dvou dotazů neměla televize právo a že u dalších dvou otázek byla její odpověď nedostatečná. NSS na základě první kasační stížnosti loni v listopadu rozhodl, že žaloba neměla směřovat na veřejnoprávní televizi, ale na Úřad pro ochranu osobních údajů. Městský soud letos v únoru rozhodl podruhé a nařídil televizi, aby některé údaje poskytla, částečně se měl ještě žádostí o informace zabývat úřad. NSS ale nyní zrušil i únorové rozhodnutí Městského soudu v Praze, který by tak měl spor znovu otevřít a vynést nové rozhodnutí.

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: canva.com

Go to TOP