Skype obhajoby již rok pomáhají v komunikaci mezi advokáty a vězni

Vzdálenou formu komunikace mezi advokátem a vězněným klientem pomocí online videohovorů si za rok, kdy funguje, všechny tři zúčastněné strany (tedy věznění, obhájci i Vězeňská služba) úspěšně osvojily. Tzv. Skype obhajoby se staly efektivní alternativou osobních návštěv v době zhoršené pandemické situace. Vzestupný trend počtu uskutečněných videoporad s obhájci je patrný zejména v posledních měsících, kdy došlo navíc i k omezení pohybu po republice.

Na projektu Skype obhajob se od počátku velmi aktivně podílela Česká advokátní komora v čele s jejím místopředsedou JUDr. Tomášem Sokolem a JUDr. Jiřím Novákem ml. „Potřeba klientů komunikovat se svými advokáty v době již skoro rok běžících omezujících opatření narůstá a nezapomínejme, že právní pomoc je součástí práva na přístup ke spravedlnosti,“ podotýká JUDr. Sokol k projektu.

Obecně je vidět větší zájem o Skype obhajoby v zařízeních vazebních věznic. A stejně tak lze vypozorovat, že některé vězněné osoby a jejich obhájci využívají tuto formu poměrně často, zatímco jiní ji berou stále ještě jako novinku, okrajovou záležitost a hledají si k ní teprve cestu a důvěru, ač přímá komunikace mezi vězněm a advokátem probíhá vždy bez účasti zaměstnanců Vězeňské služby a prodloužila se i možná doba videohovoru.

Projekt se ale rozhodně osvědčil a podle mě možnost video návštěvy zcela určitě nezmizí poté, kdy zmizí covid-19, pokud zmizí. O možnosti distančního rozhovoru jsme ostatně začali za advokacii s Vězeňskou službou jednat už ve druhé polovině roku 2019, aniž jsme věděli, že přijde nějaký virus. Nástup epidemie jen urychlil jeho faktickou realizaci,“ dodává ještě místopředseda ČAK JUDr. Tomáš Sokol.

JUDr. Jiří Novák, který stojí za myšlenkou video porad s klienty ve věznicích k tomu dodává, že prvotním důvodem pro vznik projektu Skype obhajob byla snaha uspořit čas a náklady advokátů na cesty za klienty do vězeňských zařízení. „Jsem rád, že Vězeňská služba ČR projekt vzala za svůj a pomohla zjednodušit komunikaci advokátů s vězněných klienty také v době protiepidemických opatření.“

To koneckonců potvrzuje i zkušenost jiných advokátů z praxe. Podle advokátky JUDr. Petry Schützové je Skype obhajoba „nejvýznamnějším projektem elektronizace justice posledních let, který pro advokáty zefektivnil a zjednodušil konzultace s klientem ve vězení díky své flexibilitě.“ Dodává, že „videokonferenční porada s klientem je vynikajícím doplňkem osobní porady nad postupem ve věci“.

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR


„Projekt Skype obhajoba se během svého ročního působení velmi osvědčil. Ukázalo se, jak moc je v dnešní době žádoucí a že se naprosto dokáže vyrovnat osobním návštěvám advokátů ve věznicích. Projet Skype-obhajoba má tedy moji velkou podporu i do budoucna,“
uvedl u příležitosti ročního výročí zahájení společného projektu generální ředitel Vězeňské služby ČR genpor. PhDr. Petr Dohnal.

Z výše uvedených statistických údajů Vězeňské služby je patrné, že počty provedených videohovorů vězněných osob se svými obhájci se, až na výjimky v letních měsících loňského roku, postupně zvyšují.

„Z jednotlivých organizačních jednotek máme především pozitivní informace ve vtahu k projektu. Zejména v době zhoršené epidemiologické situace se tento způsob zajišťování kontaktu velmi osvědčil a do budoucna by bylo efektivní a žádoucí, aby obhájci tuto formu komunikace i nadále využívali,“ přeje si tisková mluvčí Vězeňské služby kpt. Mgr. Markéta Prunerová a dodala, že „ani na straně Vězeňské služby ČR jsme nezaznamenali zásadní problémy či komplikace při domlouvání termínů hovorů přes skype.“

Vězeňská služba ČR ale v současné době testuje jinou platformu, která by se z bezpečnostního hlediska jevila jako vhodnější pro zajišťování všech videohovorů vězněných osob. Tuto změnu vítají též advokáti. „Osobní poradu s klientem nelze nahradit videokonferenčním rozhovorem. Vždy je potřeba dbát na obsah komunikace s klientem a tomu přizpůsobit i její formu,“ uzavírá JUDr. Jiří Novák.


Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP