Data o infrastruktuře novela sjednotí v jedné technické mapě

Data o veškeré technické infrastruktuře by se měla sjednotit v digitální technické mapě. Návrh skupiny poslanců podpoří ve Sněmovně vláda.

O kladném stanovisku k novele zákona o zeměměřictví 22. července 2019 novináře informoval tiskový odbor Strakovy akademie. Novela má zrychlit stavební řízení, podepsalo ji osm desítek poslanců ze všech sněmovních klubů. Podíleli se na ní i odborníci z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajů a také správci sítí.

Digitální technická mapa by měla obsahovat aktualizovaná data o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. Shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem. Pomoc by mimo jiné měla městům v plánování oprav.

Předkladatelé v důvodové zprávě píšou, že digitální technické mapy, které by byly pořizovány a spravovány na závazném jednotném standardu pro území celé České republiky, právní řád dosud neupravuje. Právní řád obsahuje pouze právní úpravu technických map v zákoně o zeměměřictví a stavebním zákoně.

V připomínkovém řízení vyslovilo s novelou nesouhlas ministerstvo vnitra, které odhadlo náklady na vybudování systému na řádově stovky milionů korun. Nelze podle něj počítat s tím, že se tyto náklady podaří zaplatit z evropských fondů, jak předpokládají navrhovatelé.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci.

Zdroj: ČTK,  ilustrační foto Pixabay. 

Go to TOP