Dubnový Bulletin advokacie přináší pestrou nabídku aktuálních článků

Plné zajímavých a většinou z advokátní praxe vycházejících odborných článků, judikatury a recenzí – takové je právě vycházející čtvrté číslo Bulletinu advokacie. Zájemci v něm mimo jiné najdou rozhovor se dvěma ze sedmi zakladatelů Unie obhájců České republiky Tomášem Sokolem a Lukášem Trojanem, kteří v něm hodnotí sedm let činnosti Unie. Bulletin advokacie také předal v pořadí již třetí Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v BA v uplynulém roce, kterou za rok 2020 získal doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

 

Úvodní odborný článek advokátky a vedoucí Oddělení pro věci kárné ČAK Petry Vráblikové Kontrola klienta a náhradní způsoby identifikace a kontroly klienta podle AML zákona navazuje na autorčin příspěvek z BA č. 3 Novela AML zákona: Identifikace klienta advokátem a tentokrát podrobně rozebírá obsah a rozsah kontroly klienta advokátem, samozřejmě s důrazem na novinky, jež přinesl zák. č. 253/2008 Sb., účinný od 1. 1. 2021.

Praktickým poznatkům z uplatňování nových ustanovení v trestním řádu, týkajících se institutu dohody o vině a trestu, jež nabyly účinnosti 1. 10. 2020 zákonem č. 333/2020 Sb. a umožňují nově sjednat dohodu o vině a trestu se státním zástupcem i po přednesení obžaloby, se věnuje příspěvek zkušeného obhájce i akademika Pavla Vantucha K dohodě o vině a trestu mezi obžalovaným a státním zástupcem po přednesení obžaloby.

Přehledný vývoj právní úpravy, judikatury i názorů právní teorie na problematiku vzájemného vztahu členského podílu v bytovém družstvu a společného jmění manželů přináší příspěvek advokáta Vladimíra Muzikáře Členský podíl v bytovém družstvu a SJM – odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil, odkazující druhou částí svého názvu na slavný citát z filmové pohádky Pyšná princezna.

Z jednoho konkrétního případu osoby s omezenou svéprávností, která je trestně stíhána za úvěrový podvod, vychází zajímavý článek advokátky Radky Macháčkové Nesvéprávnost neznamená nezapsatelnost do veřejného rejstříku a nepříčetnost. Autorka se v něm pokouší navrhnout řešení problému tzv. bílých koní – tedy osob s omezenou svéprávností, které soudy zapisují jako statutární zástupce obchodní korporace do obchodního rejstříku, aniž si ověří, zda zapisovaná osoba splňuje jednu ze základních zákonných podmínek tohoto zápisu, tedy plnou svéprávnost.

O změnách v katastrálním zákoně, které jsou účinné od 1. ledna 2021 v souvislosti s novelou zákona o pozemkových úpravách č. 481/2020 Sb., stručně a přehledně informuje ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu Daniela Šustrová v příspěvku nazvaném Co přináší desátá novela katastrálního zákona?

Jeden z odborných článků v BA č. 4 se pak věnuje i tzv. zákonu o bankovní identitě, který je jedním ze žhavých kandidátů na Zákon roku 2020. Ve svém příspěvku Právní úprava tzv. bankovní identity jej rozebírají advokáti a spoluautoři návrhu této právní úpravy František Korbel a Dalibor Kovář. Autoři detailně pojednávají o právním základu tzv. bankovní identity, vysvětlují základní zákonem zavedené principy, základní pojmy i možnosti jejího využívání. Příspěvek najdete již nyní v Advokátním deníku.

Dubnové číslo BA rozhodně stojí za otevření, jistě si pak v něm najdete „své“ téma.

Zdroj: ČAK
Foto: BA

 

Go to TOP