Vláda schválila nové mimořádné opatření MZd k ochraně dýchacích cest

Především situací související s pandemií onemocnění covid-19 se na svém mimořádném zasedání dne 30. července 2021 zabývala vláda ČR. Mimo jiné projednala a schválila vydání nového opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest ve vnitřních prostorách, nahrazujícího opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN ze dne 29. 6. 2021 týkajícího se nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, které svým rozsudkem č. j. 8 Ao 17/2021 – 63 ze dne 27. července 2021 zrušil Nejvyšší správní soud, protože nebylo náležitě odůvodněné. Vedle toho schválila i poskytnutí dvou dnů placeného pracovního volna státním zaměstnancům po očkování proti onemocnění covid-19 či program pomoci tlumočníkům, kteří pracovali ve prospěch české armády v Afghánistánu, a jejich rodinám.

 

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů nosit respirátor, ho nebudou muset nosit. Musejí ale předložit potvrzení od lékaře. Po mimořádné schůzi vlády to řekl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. Úprava je součástí nového mimořádného opatření MZd o nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách nahrazujícího opatření, které tento týden zrušil Nejvyšší správní soud. Ministr Vojtěch uvedl, že nové opatření upravilo Ministerstvo zdravotnictví tak, aby reflektovalo výtky soudu – ten požadoval, aby se úřad vypořádal s tím, zda nemohou v některých individuálních případech zdravotní rizika nošení respirátoru převýšit přínosy ochrany dýchacích cest jako prevence šíření koronaviru. Podle Adama Vojtěcha doplnilo MZd do zdůvodnění například odkazy na odborné studie, do vypracování se zapojili i externí odborníci, mimo jiné ze skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Na nošení ochrany nosu a úst, které je nyní nutné například ve veřejných budovách nebo v MHD, ale úřad trvá. Jak uvedl ministr, je nošení respirátorů a roušek základním opatřením proti šíření nákazy covidu-19, které doporučují i mezinárodní instituce.

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, mají mít podle ministra zdravotnictví nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. „Ve výjimečných případech, pokud nemohou nosit ani tu, nebudou mít žádnou ochranu dýchacích cest. Ale to musí být uvedeno v lékařském potvrzení,“ přiblížil opatření Adam Vojtěch. To, že lékař potvrzení pacientovi vydal, musí podle ministra zaznamenat také do lékařské dokumentace, aby to bylo kontrolovatelné. Podle ministra Vojtěcha je takových lidí, kteří nemohou nosit žádnou ochranu dýchacích cest, naprosté minimum.

 

Vláda dále projednala a schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám vstupu do České republiky. V souladu s ním nemusejí mít od soboty 1. 8.  2021 děti od šesti do 12 let test před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. Hned po návratu mohou podstoupit PCR test a v případě negativního výsledku nemusejí do samoizolace.

Při návratu ze zemí s vysokým rizikem či velmi vysokým rizikem nákazy musejí cestující vyplnit příjezdový formulář. Pokud cestují veřejnou dopravou, musejí před tím podstoupit antigenní nebo PCR test. Po příjezdu se pak mají mezi pátým a 14. dnem dostavit na PCR test. Dokud nemají výsledek, je nutná samoizolace. Jestliže přijedou například svým autem, nemusejí mít test předem, ale podmínky po příjezdu jsou stejné jako u veřejné dopravy. Výjimku mají plně očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Stejně tak výjimka platí pro děti do šesti let. Pokud jsou rodiče očkovaní, ale děti jsou ve věku od šesti do 12 let, na rodiče se příjezdová opatření nevztahují, na děti ale ano.

Platnost opatření obsahujícího důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem vláda prodloužila do 31. srpna 2021. Mezi takzvané „černé země“ s extrémním rizikem nákazy patří Botswana, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanie, Tunisko, Zambie a Zimbabwe. U návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusejí na testy a do samoizolace. Ostatní musejí podstoupit před cestou PCR test, po návratu zůstat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.

 

Státní zaměstnanci očkovaní letos proti covidu-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna, vyčerpat je přitom budou moci do konce tohoto roku. Poskytnutí pracovního volna zaměstnancům v ministerstvech a jiných orgánech státní správy po očkování dnes, tedy 30. července, vláda také odsouhlasila. Schválila také s tím související Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019 čj. 866/21. Vyzvala též i kraje a samosprávy, aby podobně motivovaly lidi k očkování proti onemocnění covid-19.

 

Posledním z projednávaných a schválených bodů jednání byl program pomoci tlumočníkům, kteří pracovali ve prospěch české armády v Afghánistánu, a jejich rodinám. Program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu. Program je podle ministra obrany mjr. v. v. Mgr. Lubomíra Metnara navržen tak, aby zohlednil náročnost služby jeho potenciálních a prověřených uživatelů a akceptoval jejich individuální preference. Přijetí programu podle ministra neohrožuje bezpečnost občanů České republiky a respektuje platnou legislativu.

Zdroj: ČTK, vláda.cz
Foto: Wikipedia/Packa

Go to TOP