MSp připraví společně s odborníky návrhy k řešení energetické krize

V pátek 2. září 2022 se na Ministerstvu spravedlnosti uskutečnilo jednání k návrhům řešení energetické krize, které svolal ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Zúčastnili se ho odborníci z ekonomické, energetické i právní oblasti. Výstupy z jednání, resp. legislativní řešení a právní postupy budou nyní představeny předsedovi vlády prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., LL.M.

 

„Energetická krize a současná atmosféra ve společnosti ohrožují vše. Vláda často slýchává, že některé věci nejdou. Já bych jako člen vlády rád řešení našel a panu premiérovi okamžitě předložím právní řešení. Pokud se totiž nenajde v pátek 9. září řešení na evropské úrovni, musíme být připraveni my na úrovni národní,“ uvedl ministr Blažek na jednání.

„Vláda činí jasné kroky vůči občanům, ale dostáváme velké množství impulsů od podnikatelů, že nejsou a nebudou schopni si sami pomoci. Proto je potřeba mít jasné řešení. Preferujeme primárně řešení celoevropské, ale kdyby se nenašla shoda na něm, chceme mít připraveno řešení na národní úrovni. Navíc nastává situace, kdy by vláda měla začít přemýšlet o programech, které pomohou podnikatelům,“ sdělila primátorka Brna Markéta Vaňková.

Návrhy legislativních řešení, které připravili odborníci z oblastí energetiky, ekonomie a práva, by neměly být v rozporu s judikaturou ESLP a měly by být slučitelné s evropským právem.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv MSp

Go to TOP