Výbor Rady Evropy kritizuje Česko za přístup k souzeným dětem

Česko porušuje Evropskou sociální chartu tím, že dostatečně nezajišťuje odpovídající podmínky dětí při trestních řízeních. Uvedl to dnes Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) spadající pod Radu Evropy. České úřady podle jeho expertů dětem mladším 15 let neposkytují právní asistenci v přípravné fázi procesů a také nevyužívají možnost řešit jejich provinění mimosoudní cestou. Ministerstvo spravedlnosti sdělilo, že bude hledat cesty k promítnutí rozhodnutí do českého práva.

Stížnost podala v roce 2017 lidskoprávní organizace International Commission of Jurists (ICJ), podle níž situace dětí čelících soudním řízením v Česku neodpovídá požadavkům charty, která je pro signatářskou zemi závazná. Výbor dal ICJ za pravdu ve dvou ze čtyř bodů stížnosti na české úřady.

Česko podle expertů neplní závazek týkající se sociální a ekonomické ochrany dětí. Výbor dospěl k závěru, že součástí tohoto závazku je zajistit dětem advokáta již v přípravné fázi soudu, například u policejních výslechů. Tuto povinnost podle výboru české úřady nemají.

„ECSR zdůraznil, že děti před dosažením věku trestní odpovědnosti by měly mít k dispozici právníka, aby pochopily svá práva a probíhající proceduru a aby mohly připravit svou obhajobu,“ uvedl výbor ve svém hodnocení.

Ministerstvo spravedlnosti sdělilo, že v ČR nyní dítě obvykle již při prvních úkonech v řízení doprovází zákonný zástupce a pověřený pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí, advokát nikoliv. Jeho právní pomoc je přitom podle výboru důležitá i jako prevence sebeobviňování dětí a také jako pojistka před špatným zacházením.

Problém shledal také v tom, že české úřady dostatečně nevyužívají alternativy k soudním řízením s dětmi. Charta přitom podle výboru stanovuje povinnost „omezovat zvláště škodlivý dopad kontaktu se soudním systémem a zajistit, že nebezpečí, které představuje tento kontakt pro blaho a vývoj dítěte, je omezeno“.

Výbor naproti tomu zamítl ty body stížnosti, podle nichž Česko neumožňuje dětem přístup k policejnímu spisu a neumožňuje jim seznámit se s rozhodnutím policie a odvolat se proti němu.

„Kritické rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva je Ministerstvem spravedlnosti analyzováno a hledají se vhodné cesty k jeho promítnutí do našeho právního řádu,“ napsal mluvčí ministerstva Mgr. Vladimír Řepka.

Evropská sociální charta je mezinárodní úmluva o sociálních a hospodářských právech. Tehdejší Československo ji podepsalo v květnu 1992, závazky pak převzalo Česko. Na plnění dohlíží ECSR, které tvoří 15 členů volí výbor ministrů Rady Evropy na šest let.

Zdroj: ČTK
Foto: www.canva.com

Go to TOP