Jednota českých právníků zve na online seminář Exekuční řízení

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků srdečně zve na další ze zajímavých seminářů, určených mimo jiné i pro advokáty a advokátní, notářské a exekutorské koncipienty. Seminář Exekuční řízení, aktuální judikatura, vztah exekučního řízení k majetku v SJM a jinému majetku manželů, se bude konat ve čtvrtek 25. března 2021.

 

Seminář Exekuční řízení, aktuální judikatura, vztah exekučního řízení k majetku v SJM a jinému majetku manželů (kód 221) se – vzhledem k epidemické situaci – uskuteční online. Link pro sledování streamu bude zaslán přihlášeným před termínem konání semináře.

Termín konání: 25. března 2021 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednáší: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně KS v Praze, vyučující PF UK v Praze

Seminář se bude věnovat aktuálním schváleným novelizacím exekučního práva a dalším aktuálním problémům exekučního práva:

  • Změny v postihu účtu (zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí) – účinnost 1. 4. 2021
  • Náhradní výživné v exekuci (zákon č. 588/2020 Sb. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradní m výživném) – účinnost 1. 7. 2021
  • Lex Covid v exekucích v roce 2021 (zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákonů č. 460/2020 Sb., č. 601/2020 Sb., 94/2021 Sb.)
  • Postih majetku nezletilého, započítávání plnění (sněmovní tisk 984 – vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) – 5. 3. 2021 schválen ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou ČR
  • Další aktuální problémy exekučního práva – prodej bytové jednotky a nároky SVJ, exekuce rozhodčího nálezu, úmrtí účastníka exekučního řízení, postih SJM aj.

Souhrnné informace lze získat ZDE.

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášející.

 

Na seminář je možné se přihlásit

Poplatek za seminář činí 1500 Kč; pro členy JČP, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult činí poplatek 900 Kč.

Účast na semináři uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Další informace podají koordinátoři akce

JUDr. Eva Barešová tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz
JUDr. Ilona Mouchová, tel. 732 256 311
Hana Kafková, tel. 720 406 536

 

Redakce AD
Foto: archiv JČP

Go to TOP