Neotestovaný zaměstnanec nesmí na pracoviště, upozorňují právníci

V případě, že se zaměstnanec odmítne nechat otestovat na covid-19, nesmí mu zaměstnavatel umožnit vstup na pracoviště. Dokonce to následně může vést i k jeho výpovědi. Shodli se na tom právníci oslovení ČTK. Testování zaměstnanců je od 3. března povinné pro firmy s více než 250 zaměstnanci.

 

„Zaměstnanci jsou podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Z toho plyne, že pokud se nedostaví zaměstnanec k testu, nemůže vykonávat práci na pracovišti zaměstnavatele. V takovém případě by šlo o neomluvenou absenci a hrubé porušení pracovních povinností,“ řekl advokát JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

„Podle informací sdělených příslušnými ministerstvy by bylo možné takové jednání posoudit až jako neomluvenou absenci zaměstnance s důsledky z toho vyplývajícími ze zákoníku práce,“ řekla k odmítnutí testování Mgr. Lenka Droscová z advokátní kanceláře Řanda Havel Legal. S přihlédnutím k dalším okolnostem případu může být taková absence až důvodem výpovědi či v případě déletrvající absence dokonce až okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnance, doplnila Mgr. Droscová pro ČTK.

„Odmítnutí zaměstnance se testovat by mohlo být posuzováno jako jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby ve smyslu § 199 odst. 1, avšak nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, takže toto ustanovení být použito nemůže. Zaměstnavatel by tedy měl nejspíš směřovat vztah s takovým zaměstnancem ke skončení výpovědí. Pokud by z výše uvedených důvodů došlo ke skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele a později by mimořádné opatření, na jehož podkladě byla zaměstnanci výpověď dána, bylo soudem zrušeno, jednalo by se s velkou pravděpodobností o neplatnou výpověď s důsledky uvedenými v § 69 ZP,“ uvedla k problematice testování zaměstnanců JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČR. „Je třeba zdůraznit, že ačkoli jsme se dostali do nepříjemné situace, kdy se pokoušíme chránit zdraví coby jednu z ústředních hodnot jak se jen dá, neměli bychom zapomínat i na ochranu jiných hodnot. Akceptování „drobných nedokonalostí“ v normotvorbě by nás mohlo přivést na tzv. „slippery slope“ a postupně pak k rezignaci na zákonodárný proces, na systém brzd a protivah a demokracii vůbec,“ doplnila JUDr. Vališová. (Příspěvek JUDr. Vališové k této problematice najdete ZDE.)

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj opakovaně upozorňoval, že není dořešená legislativa, která by dovolovala firmám testovat své zaměstnance povinně. „Zaměstnanci i zaměstnavatelé musí mít právní jistotu. Vyzvali jsme proto vládu k úpravě textu a doporučili jim, v čem by se měl text mimořádného opatření upravit, aby měl jednoznačný výklad,“ řekl Rafaj.

Go to TOP