NSZ bilancuje rok 2020: Navzdory pandemii justice obstála

Nejvyšší státní zastupitelství seznamuje veřejnost s poznatky o aktivitách celé soustavy státního zastupitelství pravidelně každý rok v podrobně zpracovávaných zprávách o činnosti. V tomto roce se však rozhodlo předeslat základní fakta ukazující na výkonnost justice již v předstihu.    

„V roce 2020 jsme zaznamenali lehký pokles celkové míry kriminality. Bylo zahájeno 181 924 trestních řízení vůči fyzickým osobám (v roce 2019 to bylo 211 852 případů), státní zástupci postavili před soud 61 159 osob (ať už podáním obžaloby, nebo formou návrhu na potrestání ve zkráceném řízení). O kvalitě práce státních zástupců vypovídá mimo jiné úspěšnost u soudu, v předchozích letech pozorujeme velmi nízký podíl zproštěných věcí, v roce 2020 činil tento podíl 4, 4 %,“ uvedl nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.

Podle něj se daří také stále více prosazovat alternativní prvky trestního procesu. Postupně roste podíl peněžitých trestů, v roce 2020 se peněžitý trest týkal 21,7 % odsouzených osob, celková částka uložených sankcí činí 432 milionů korun. Daří se také úspěšně zajišťovat majetek pocházející z trestné činnosti. V roce 2020 se tak podařilo zajistit majetek v hodnotě 6,55 miliard korun. Orgány činné v trestním řízení rovněž pokračují v odhalování, vyšetřování a stíhání případů závažné kriminality.

Kromě koronavirové krize a souvisejících opatření agendu veřejné žaloby i soudů ovlivnila také říjnová novela trestních norem. Projevila se nejen změnou hranice škody u majetkových trestných činů, ale také například uvolnila cestu k masivnějšímu uzavírání dohod o vině a trestu. „Do konce roku bylo takových dohod uzavřeno 267 (více než v kterémkoliv předchozím roce) a každý další měsíc od účinnosti novely sledujeme rychle se zvyšující počet takto skončených trestních případů, které znamenají především významnou úlevu soudům a úsporu státnímu rozpočtu,“ dodal JUDr. Zeman.

Ostatně právě nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman a místopředseda České advokátní komory JUDr. Tomáš Sokol (v zastoupení předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska) podepsali 7. prosince 2018 Memorandum o součinnosti, které stanovilo zásady, podle nichž by spolu měli komunikovat aktéři trestního procesu, státní zástupce a obhájce při jednání o tzv. odklonu anebo dohodě o vině a trestu. Vrcholní představitelé veřejné žaloby a advokacie se již více než před třemi lety shodli na tom, že zvýšení počtu trestních věcí, které se podaří vyřešit jinak než soudním řízením, je celospolečenským zájmem.

„Jsem přesvědčen, že přes všechny výjimečné a nepředvídatelné okolnosti justice v uplynulém roce obstála v plnění svých úkolů a v naplňování spravedlnosti, a tím budování právního státu,“ uvedl na závěr nejvyšší státní zástupce a neopominul ani zahájení činnosti Úřadu evropského žalobce, který by měl tento rok začít pracovat na prvních konkrétních případech.

Zdroj: NSZ; AD
Foto: NSZ

Go to TOP