Sněmovna upraví odpovědnost státních úřadů za majetek

Sněmovna asi upraví odpovědnost státních úředníků za svěřený majetek a zpřesní řízení o nároku na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem.

Sněmovna asi upraví odpovědnost státních úředníků za svěřený majetek a zpřesní řízení o nároku na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem. Do závěrečného kola schvalování poslala novelu poslanců SPD, která uzákoňuje povinnost úředníků spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře.

Sněmovní rozpočtový výbor doporučil původní stručnou novelu rozšířit a provázat se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V předloze zohlednila i rozhodnutí soudů ohledně náhrady škody vzniklé státu. Kvůli tomu Sněmovna na jaře novelu neodmítla pro nadbytečnost, ale umožnila její doplnění.

SPD původně chtěla v zákoně o majetku České republiky zakotvit, aby úředníci svěřený majetek spravovali s péčí řádného hospodáře. Nyní jsou úředníci povinni starat se o svěřený majetek s odbornou péčí. Ministryně financí Alena Schillerová již dříve zdůraznila, že odborná péče představuje vyšší úroveň než péče řádného hospodáře.

V minulém volebním období obdobnou snahu Sněmovna zamítla už v úvodním kole.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP