Pražské Gymnázium Na Zatlance zatím nemusí obnovit prezenční výuku

Nejvyšší správní soudu ve svém usnesení o přiznání odkladného účinku ze dne 26. února 2021, ve věci sp. zn. 6 As 73/2021 vyhověl žádosti pražského Gymnázia Na Zatlance, které zatím nemusí v pondělí 1. března obnovit prezenční výuku. Nejvyšší správní soud tak, dokud nerozhodne o kasační stížnosti, odložil účinek úterního rozsudku Městského soudu v Praze, který škole zakázal distanční výuku. Podle něj příslušné krizové opatření vlády vydané kvůli epidemii koronaviru vyvstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Advokátní deník o vývoji kauzy opakovaně informoval.

Proti rozsudku podalo gymnázium kasační stížnost, do rozhodnutí o ní tak nyní může výuka pokračovat distančně. Jako důvod pro pozastavení účinků rozsudku městského soudu shledal NSS veřejný zájem na ochraně zdraví studentů i zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků.

NSS přiznal, že pro důkladné zhodnocení rizika nákazy původcem nemoci covid-19 v případě otevření školy nemá dostatek informací, proto dočasné rozhodnutí vydal s využitím takzvaného principu předběžné opatrnosti.

Tento právní princip je využíván zejména v ochraně životního prostředí. Zjednodušeně řečeno znamená, že nedostatek důkazů o ohrožení nesmí být důvodem pro neposkytnutí ochrany důležitému veřejnému zájmu, je-li tu reálná hrozba závažných následků,“ uvedl předseda senátu NSS Filip Dienstbier, který ve věci rozhodoval.

Soud si byl vědom, že v této věci musí rozhodnout skutečně bezodkladně. Přesto se pokusil získat i vyjádření žalobce, jak mu ukládá zákon. „Kontaktovali jsme žalobcova advokáta elektronickou poštou i na mobilní telefon – nakonec jsme se spojili a domluvili, že vyjádření pošle příští týden“, uvedl také soudce Dienstbier. Tak dlouho však soud nemohl čekat a proto rozhodl ihned. Podle zákona může případně své rozhodnutí přehodnotit.

Žalobu proti gymnáziu podal loni v listopadu jeden z jeho studentů, který nebyl spokojen s tím, že výuka probíhá pouze distančně. Řízení o kasační stížnosti samotné se může protáhnout, protože otázkou, zda za uzavření školy na základě mimořádných opatření vlády či ministerstva zdravotnictví lze žalovat samotnou školu, se zřejmě bude zabývat rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.

Zdroj: NSS; ČTK
Foto: Advokátní deník

Go to TOP