Aktualizováno! Gymnázium Na Zatlance podalo kasační stížnost k NS

Pražské Gymnázium Na Zatlance podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (na snímku) proti pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze, který škole nařídil obnovit denní formu výuky. Jaké možnosti gymnázium nyní má a co by hrozilo, pokud by povinnost zahájit prezenční výuku určenou rozsudkem nerespektovalo, se Advokátní deník zeptal advokátky JUDr. Moniky Novotné, která s ním kauzu od počátku sleduje. 

Radní hlavního města pro oblast školství Vít Šimral uvedl, že Gymnázium Na Zatlance ani žádná další škola, kterou magistrát zřizuje, prezenční výuku neobnovuje. „Chceme žákyně a žáky zpátky ve školách, ale až v okamžiku, kdy to pro ně i pro jejich pedagogy bude dostatečně bezpečné prostředí,“ napsal na twitteru.

„S ohledem na možný závažný dopad rozhodnutí nejen na studenty, ale i jejich rodinné příslušníky a také členy učitelského sboru a jejich rodiny v době stupňující se pandemie a narůstání počtu nakažených nemocí covid-19 byla ještě v den vyhlášení rozsudku, tj. dne 23. 2. 2021, podána k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze (čj. 17 A 126/2020-88) s návrhem na přiznání odkladného účinku rozhodnutí Městského soudu v Praze. O dalším postupu dál jednáme se zřizovatelem školy a s legislativním odborem MŠMT,“ píše se na webu školy.

Ministr školství Robert Plaga uvedl, že škola je nyní uzavřená kvůli jarním prázdninám a nouzový stav v tomto týdnu skončí. Rozhodnutí soudu platí podle ministra Plagy jen pro jednu konkrétní školu a nebude mít dopad na pravomoc Ministerstva zdravotnictví otevírat či zavírat školy podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo podle nového pandemického zákona. „Zhroucení distanční výuky v celé republice rozhodně nehrozí,“ řekl ministr.

Podle § 54 odst. 7 soudního řádu správního je rozsudek Městského soudu v Praze vykonatelný dnem právní moci, neboť Městský soud neuložil Gymnáziu žádnou delší lhůtu ke splnění. Co by hrozilo, pokud by gymnázium nerespektovalo povinnost zahájit prezenční výuku určenou rozsudkem?

Žaloba byla podána jako žaloba proti nezákonnému zásahu. Soud shledal, že tvrzený zásah (distanční výuka namísto prezenční) je nezákonný a v souladu s § 87 odst. 2 s. ř. s. mohl určit, že zásah byl nezákonný, a  trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování, zakáže správnímu orgánu, aby v porušování žalobcova práva pokračoval, a přikáže, aby, je-li to možné, obnovil stav před zásahem. Osobou, která by měla povinnost splnit, je právnická osoba, které byl svěřen výkon státní správy, tedy v daném případě Gymnázium (tomu je ostatně tato povinnost i určena rozsudkem). Případný výkon rozhodnutí by tedy nesměřoval vůči zřizovateli (Magistrát hl. m. Prahy) ani vůči ministru školství, a tyto orgány by rovněž nemohly gymnáziu bránit ve splnění povinnosti. Soudní řád správní nemá zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí a s ohledem na to, že jde o povinnost nepeněžité povahy, postupovalo by se při jejím výkonu podle § 351 občanského soudního řádu, tedy mohly by být ukládány pokuty do 100.000 Kč (opakovaně). Současně by gymnáziu hrozilo, že bude povinno nahradit újmu vzniklou v důsledku nerespektování soudního rozhodnutí,“ vysvětlila advokátka a expertka na správní právo JUDr. Monika Novotná.

Zdroj: ČTK; AD
Foto: Advokátní deník

Go to TOP