Představenstvo ČAK se vyjádřilo k účasti zástupců Komory v LRV

V rámci zasedání představenstva ČAK konaného ve dnech 13. a 14. ledna 2020 bylo jednoznačně přijato stanovisko k té části pořadu ČT – Otázky Václava Moravce (5. 1. 2020), která se velmi výrazně dotkla jak zástupců České advokátní komory, tak ve svém důsledku i problematiky účasti advokátů v Legislativní radě vlády.

Představenstvo ČAK  důrazně konstatuje, že pokud se jednání LRV týkající se návrhu zákona o hromadných řízeních průběžně účastnili Mgr. Robert Němec a JUDr. Michal Sylla, tak rozhodně nikoli jakožto členové advokátní kanceláře, ale jako zmocnění reprezentanti České advokátní komory, kteří se k věci vyjadřovali (opakovaně a dlouhodobě!) přesně v intencích písemného stanoviska ČAK k předmětnému návrhu, když toto písemné stanovisko bylo opakovaně a zcela veřejně sdělováno, a to mj. v rámci relevantního připomínkového řízení. Způsob vedení diskuse ze strany moderátora, resp. jeho názory prezentované v rámci relativně sofistikovaně formulovaných otázkách, byly buď účelově zavádějící, nebo reflexí neznalosti podmínek a pravidel řízení LRV, neznalosti kompetencí LRV a účelu jednání tam vedených, to vše při despektu k profesnímu stanovisku přijatému ze strany vedení ČAK, tj. nikoli ze strany advokátů jakožto soukromých osob. Nelze zároveň přehlédnout, že nesmyslné ataky moderátora (nesmyslné v návaznosti na podstatu poslání LRV) ve smyslu údajné „privatizace legislativního procesu“ velmi nápadně korespondují s náhledem těch vlivových (lobbistických) subjektů, jež mají enormní zájem na určité právní úpravě dané problematiky.

Na závěr představenstvo ČAK konstatovalo, že na rozdíl od přístupu moderátora, byl přístup ČAK, resp. jeho reprezentantů, k dané věci, stejně jako v jiných agendách, vždy korektní, ať již na jakékoli úrovni. K otázce účasti advokátů v LRV považujeme v tuto chvíli za nadbytečné se vyjadřovat, když to za advokacii fakticky učinil (stručně a pregnantně) ústavní soudce JUDr. Lichovník, jenž pro legislativní proces zdůraznil zásadní význam kontaktu advokátů s realitou.

 

JUDr. Vladimír Jirousek

Foto: redakce AD

 

Go to TOP