Expertka na správní právo komentuje rozhodnutí MS v Praze k obnovení výuky

Pražský městský soud přikázal Gymnáziu Na Zatlance v Praze 5 obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal se zdůvodněním, že příslušné krizové opatření povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Sdělil to asistent předsedkyně Městského soudu v Praze Mgr. Adam Wenig. Soud tak vyhověl správní žalobě, kterou podal student prvního ročníku gymnázia. Rozhodnutí, které je pravomocné a lze proti němu podat kasační stížnost k NSS, exkluzivně pro AD okomentovala advokátka JUDr. Monika Novotná. 

„Pro postup žalovaného gymnázia, které neposkytuje denní formu vzdělávání v době vydání tohoto rozsudku neexistuje žádný způsobilý právní podklad,“ uvedl magistr Wenig.

Z rozhodnutí vyvěšeného na úřední desce soudu vyplývá, že senát Mgr. Milana Taubera vycházel z toho, že Sněmovna s dalším prodloužením nouzového stavu nevyslovila na své schůzi 11. února souhlas. Aktuální nouzový stav není podle názoru soudu novým nouzovým stavem, ale faktickým pokračováním předchozího, které vláda vyhlásila proti vůli Sněmovny.

Student prvního ročníku gymnázia se žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem a žádal, aby soud škole přikázal obnovit prezenční výuku tak, jak byla uskutečňována do 2. října 2020. Gymnázium od 5. října loňského roku učí studenty distančně, a to na základě opatření vlády. Student poukazoval na to, že tento způsob výuky školský zákon nezná a že nemůže nahradit výuku prezenční. Zároveň namítal, že distanční vzdělání je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem.

Podle advokátky JUDr. Moniky Novotné je rozhodnutí Městského soudu v Praze  trochu překvapivé v tom, že presumuje protiústavnost nouzového stavu, který vláda vyhlásila na základě žádosti hejtmanů 14. 2. 2021. „Rozhodnutí je pravomocné, jde však o rozhodnutí soudu prvního stupně. Zajímavé bude sledovat, zda Gymnázium Na Zatlance podá kasační stížnost. Může totiž respektovat rozhodnutí Městského soudu v Praze a začít s denní výukou, jak mu soudní rozhodnutí ukládá a kasační stížnost nepodávat. Pokud kasační stížnost podá, zásadně je to nezbavuje povinnosti začít vyučovat v denní formě, protože kasační stížnost nemá zásadně odkladný účinek, ledaže by ji Nejvyšší správní soud na základě žádosti stěžovatele přiznal,“ uvedla k dnešnímu verdiktu pražského městského soudu JUDr. Novotná. Rozhodnutí Městského soudu v Praze je podle advokátky dokladem toho, v jakém chaosu a v jaké nejistotě se díky neústavnímu vyhlášení nouzového stavu, k němuž ČAK zveřejnila své stanovisko na stránkách Advokátního deníku, všichni pohybujeme. „Ačkoli naše správní soudnictví není založeno na precedentech, obecně platí, že by soudy měly ve skutkově shodných věcech rozhodovat stejně. Lze očekávat, že minimálně obdobné případy projednávané u Městského soudu v Praze budou rozhodnuty se stejným výsledkem,“ dodala.

Zdroj: Redakce AD; ČTK
Foto: Advokátní deník

Go to TOP