Společnost Blažek Praha dodává advokátní taláry bez omezení

Koncem loňského roku vyvolala zpráva o tom, že oděvní společnost Blažek Praha a. s. na sebe podala návrh na insolvenci, řadu dotazů advokátů, kteří vyjádřili zejména obavy, jak  budou zajištěny objednávky talárů, které pro ně společnost léta šije. Česká advokátní komora (ČAK) ihned zahájila se zástupci společnosti Blažek Praha a. s. aktivní jednání a situaci bedlivě monitoruje, jak již informoval i Advokátní deník.

Toto úterý 26. ledna 2021 proběhla trojstranná schůzka za účasti Ing. Jana Váchy, finančního ředitele společnosti Blažek Praha a. s., Mgr. Bc. Jana Maška, insolvenčního správce společnosti a zástupců ČAK – JUDr. Vladimíra Jirouska, předsedy ČAK, JUDr. Michala Žižlavského, člena představenstva ČAK a JUDr. Petra Čápa, tajemníka ČAK.

Zástupci ČAK byli informováni, že probíhající insolvenční řízení bude řešeno formou reorganizace, která již byla Městským soudem v Praze povolena, jak vyplývá i z Insolvenčního rejstříku. Společnost Blažek Praha a. s. nadále pokračuje a bude pokračovat v plnění svých závazků, vyplývajících ze smluvního vztahu s ČAK. Objednávky advokátních talárů tak budou zajišťovány jako doposud v nezměněném rozsahu, kvalitě i cenách. Zástupce společnosti rovněž ujistil, že i v hypotetickém případě řešení úpadku společnosti konkursem, budou dodávky advokátních talárů zajištěny v rámci další koncernové struktury společnosti. K výpadkům dodávek tak v žádném případě nedojde.

Insolvenční správce společnosti zástupcům ČAK sdělil, že dle jemu dostupných podkladů je v tuto chvíli reorganizace společnosti podporována většinou věřitelů a nespatřuje tak důvody pro ohrožení plnění závazků společnosti Blažek Praha a. s. vůči ČAK. A současně potvrdil, že bude docházet k částečné restrukturalizaci pobočkové sítě. Na advokáty by však tato skutečnost neměla nijak významněji dopadnout, neboť obchodní zastoupení společnosti bude nadále pokryto napříč celou Českou republikou.

V souladu s vládními opatřeními, souvisejícími s probíhající pandemií COVIDu-19, musí být kamenné prodejny společnosti nadále uzavřeny. Prodej advokátních talárů však hladce probíhá prostřednictvím e-shopu www.blazek.cz, přičemž  objednávky jsou vyřizovány nadále v nezměněných dodacích lhůtách.

Redakce AD

Foto: redakce AD

 

                                                                                                                ,

Go to TOP