Oděvní firma Blažek bude i nadále zajišťovat dodávky talárů pro advokáty

Zpráva o tom, že oděvní firma Blažek Praha na sebe podala návrh na insolvenci, kterou zveřejnila média 29. prosince, vyvolala spoustu dotazů advokátů. Ti vyjadřují obavy, jak to bude dál se zajištěním talárů, které pro ně společnost již 10 let šije.

Společnost Blažek Praha již koncem léta informovala Českou advokátní komoru o vyhlášení mimořádného moratoria, což její situaci sice stabilizovalo, ale zcela nevyřešilo. Podle aktuálních zpráv požádala soud o povolení reorganizace. Kvůli shora uvedeným skutečnostem se proto Advokátní deník obrátil přímo na místopředsedu představenstva společnosti Blažek Holding, jejíž součástí je Blažek Praha, a. s., se žádostí o vyjádření k nastalé situaci.

„Moratorium nám zajistilo především čas a určitý klid na konstruktivní jednání s našimi obchodními partnery v zájmu vyřešení tíživé ekonomické situace vyvolané opakovaným nuceným uzavřením celé sítě našich prodejen. Proto jsem velmi rád, že mohu České advokátní komoře sdělit, že se nám v průběhu podzimu podařilo připravit konstruktivní reorganizační plán a vyjednat pro něj masivní podporu nadpoloviční většiny našich věřitelů. Zejména se jedná o financující banku a dále o významné dodavatele materiálu, kooperující výrobce a pronajímatele. Tato pozitivní skutečnost nám umožnila 29. prosince 2020 ráno předložit soudu spolu s insolvenčním návrhem také žádost o povolení tzv. předbalené reorganizace a reorganizační plán, který povede k záchraně a pokračování naší společnosti,“ uvedl Ing. Jan Vácha.

Advokátní deník hlavně zajímalo, jaké důsledky to bude mít pro advokáty, kteří si talár budou chtít objednat, nebo již objednali a třeba zaplatili i zálohy…

„Počítáme se zachováním plného a ničím nerušeného provozu naší společnosti a reorganizace se konečných zákazníků rovněž nedotkne. Nadále bude samozřejmě poskytována plná záruka na zakoupené zboží a zákazníci budou moci bez dalšího uplatňovat zakoupené dárkové poukazy v nezměněné výši a podobě. To samé se samozřejmě týká i dodávek talárů pro advokáty,“ ujistil místopředseda představenstva.

Podle jeho slov je vedení společnosti přesvědčeno o tom, že celý reorganizační proces je precizně připraven, aby formální odsouhlasení představeného reorganizačního plánu soudem proběhlo v řádech několika málo měsíců. „Následný proces má již jednoznačně stanovený harmonogram, v jehož splnění pevně věřím jak já, tak i naši věřitelé,“ dodal Ing. Vácha.

Vedení České advokátní komory i přes tato ujištění situaci akciové společnosti Blažek Praha pečlivě sleduje a je v kontaktu s jejím vedením. Představenstvo ČAK se touto záležitostí bude zabývat na své lednové schůzi a předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek bude s vedením společnosti jednat již 6. ledna 2021. O výsledcích všech těchto jednání bude advokátní stav neprodleně informován.

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP