Nejvyšší správní soud bude mít širší možnosti odmítat kasační stížnosti

Senát dnes 28. ledna 2021 umožnil přijetí změny soudního řádu správního, podle níž bude mít Nejvyšší správní soud (NSS) širší možnost odmítat kasační stížnosti pro nepřijatelnost. Mělo by to omezit jeho nynější přetíženost.

Novela s. ř. s. rozdělila senátory na zhruba dva stejné tábory. Odpůrci především z klubu Starostů, Pirátů a hnutí Senátor 21 se obávali toho, že novela omezí přístup soudnímu přezkumu a zatíží Ústavní soud. Zastánci novely poukazovali na to, že i odmítnutí kasačních stížností bude muset být řádně odůvodněno.

Horní komora po dvouhodinové debatě novelu neschválila ani neodmítla, přičemž ke schválení chyběl jediný hlas. Předlohu tak nyní v souladu s Ústavou dostane k podpisu prezident po uplynutí měsíční lhůty, kterou Senát na projednávání běžných zákonů má. V případě projednávané novely tato lhůta uplyne 3. února 2021.

NSS bude moci odmítat stížnosti u jednodušších případů, tedy takových, které rozhodují na správních úsecích krajských soudů specializovaní samosoudci. Jde například o spory o pokuty nebo ve věcech sociálního a důchodového zabezpečení. V případech, které projednávají senáty krajských soudů, by musel NSS o kasačních stížnostech rozhodnout. Soud teď může označit za nepřijatelnou jen stížnost v záležitostech mezinárodní právní ochrany, tedy azylu.

Původně měl soud získat poslaneckou novelou právo odmítnout jakoukoli kasační stížnost, když by shledal, že podstatně nepřesahuje zájmy navrhovatele. Věcně se měl zabýval jen stížnostmi, které jsou důležité nejen pro samu posuzovanou záležitost, ale i pro sjednocování judikatury správních soudů. Sněmovna ale po kritice okruh případů zúžila.

Zdroj: ČTK

Foto: redakce AD

Go to TOP