Vláda schválila novelu zákona o civilním letectví i návrh „zákona o plastech“

Kabinet na své schůzi v pondělí 25. ledna 2021 schválil několik návrhů zákonů. Aby legislativní změny mohly začít platit, musí novely přijmout i Parlament

Kabinet na své schůzi v pondělí 25. ledna 2021 schválil několik návrhů zákonů. Aby legislativní změny mohly začít platit, musí novely přijmout i Parlament a podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

 

Provozovatelem centrálního registru psů, který bude fungovat od příštího roku, bude Komora veterinárních lékařů ČR. Kabinet to odsouhlasil v novele zákona, kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Registr bude neveřejnou evidencí, cenu za evidenci si budou účtovat soukromí veterináři. Záznamy o psech se budou z registru vyřazovat po 20 letech. Do systému budou mít přístup soukromí veterináři, státní veterináři a policie, která jej bude používat například při nalezení zaběhnutého zvířete. Stát předpokládá, že většina psů bude zapsána do roku od nabytí účinnosti novely, přechodné období ale na to dává tři roky.

 

Vláda schválila také návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, podle kterého se začnou přípravky na ochranu rostlin pro profesionální pěstitele nejspíš označovat čárovými kódy. Nový systém má bojovat proti falzifikátům. Česko je totiž ve falšovaných prodejích pesticidů nad evropským průměrem. Informace o pohybech přípravků po republice se budou zaznamenávat do centrálního úložiště dat, nový systém tak umožní sledovat přípravky v každém článku distribuce. Úložiště bude spravovat Ministerstvo zemědělství. Zákon by měl začít platit od 1. července 2022.

 

Podle vládou schváleného návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí) budou zakázány jednorázové plastové příbory, talíře nebo brčka.

Předloha je převodem evropské směrnice schválené v roce 2019, zákon má platit od letošního července Návrh upravuje i povinnosti výrobců některých plastových výrobků a také cíle pro zpětný odběr plastových nápojových obalů. V roce 2025 to má být 77 procent hmotnosti obalů uvedených v daném roce na trh nebo do oběhu, v roce 2029 až 90 procent.

 

O příspěvek na pořízení auta možná budou moci od příštího roku žádat i rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí by zas stát mohl přispět na invalidní vozík. Vyplývá to z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela upravuje seznam těch, kteří mohou příspěvky kvůli svému zdravotnímu stavu získat, i pravidla vyplácení.

 

Cílem dalšího schváleného návrhu zákona, zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, je adaptovat právní řád České republiky na přímo použitelné předpisy Evropské unie týkající se zejména bezpilotních systémů.

V souladu s novelou by mělo být používání bezpilotních letadel rozděleno do tří kategorií, které se budou odlišovat podmínkami provozu – otevřené, specifické a certifikované. Novela zákona také přesněji vymezuje podmínky pro využívání prostoru pro lety dronů. Prostory budou zřejmě vymezeny zónami ve vzdušném prostoru, ve kterých úřad může za určitých podmínek lety regulovat.

Novinkou v zákoně je určení přestupků při porušení některých pravidel pro užívání dronů. Úřady budou moci tyto přestupky trestat ve správním řízení.

 

Projednávání očekávaného předpisu, zákona o ochraně oznamovatelů, který má chránit oznamovatele protiprávní činnosti před odvetou zaměstnavatelů, vláda přerušila.  Projednat by jej měla příští týden.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP