Jednota českých právníků zve na odborné online přednášky

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedené odborné přednášky s aktuální problematikou, které připravil – v souladu se svým posláním a stanovami – na 1. pololetí tohoto roku.

 

S ohledem na opatření související s pandemií onemocnění covid-19 se budou přednášky do odvolání konat online. Jakmile to situace dovolí, budou se konat dopolední přednášky v přednáškovém sále Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18 v I. poschodí, a odpolední přednášky na Právnické fakultě UK Praha, nám. Curieových 901/7, přízemí číslo dveří 38.

 

Odpolední přednáška 2121: Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení
Termín konání: pondělí 1. února 2021 od 16 hodin do 18 hodin

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, soudce Městského soudu v Praze

 

Odpolední přednáška 121: Řešení spotřebitelských sporů v ČR se zaměřením na spory z neživotního pojištění
Termín konání: pondělí 15. února 2021 od 16 hodin do 18 hodin

Přednášející: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D., PF UK v Praze, ombudsmanka České asociace pojišťoven

 

Odpolední přednáška 2221: Dovolání v civilní věci
Termín konání: v pondělí 1. března 2021 od 16 hodin do 18 hodin

Přednášející: JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR

 

Dopolední přednáška 221: Exekuční řízení, aktuální judikatura, vztah exekučního řízení k majetku v SJM a jinému majetku manželů
Termín konání: čtvrtek 25. března 2021 od 9 hodin do 14 hodin

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně KS v Praze, vyučující PF UK v Praze

 

Odpolední přednáška 2321: Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastru
Termín konání: pondělí 12. dubna 2021 od 16 hodin do 18 hodin

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze

 

Dopolední přednáška 321: Psychologie pro právníky
Termín konání: pondělí 10. května 2021 od 9.00 hodin do 14 hodin

Přednášející: PhDr. Dana Rabiňáková, klinická psycholožka, mediátorka

 

Odpolední přednáška 2421: Judikatura v pozůstalostních věcech
Termín konání: pondělí 10. května 2021 od 16.00 hodin do 18 hodin

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, emeritní soudce Městského soudu v Praze

 

Dopolední přednáška 421: Právní režim mezinárodních obchodních transakcí. Pravomoc k rozhodování mezinárodních sporů, určení rozhodného práva, vliv pandemické situace na mezinárodní obchod
Termín konání: pondělí 17. května 2021 od 9 hodin do 14 hodin

Přednášející: JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D., ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí, vyučující PF MU v Brně

 

Odpolední přednáška 2521: Ústavněprávní rovina občanskoprávních sporů, zajímavá rozhodnutí v oblasti deliktního a rodinného práva
Termín konání: pondělí 7. června 2021 od 16 hodin do 18 hodin

Přednášející: JUDr. Ludvík David, soudce Ústavního soudu ČR

 

Dopolední přednáška 521: Bytové spoluvlastnictví, praktické otázky, které řeší SVJ, bytová družstva a jejich členové a soudní rozhodování těchto sporů
Termín konání: pondělí 14. června 2021 od 9 hodin do 14 hodin

Přednášející: JUD. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu ČR

 

Jako prémiová je pak naplánovaná odpolední přednáška na téma Proč je zapotřebí obnovit tradici právnického sjezdu (historická a srovnávací analýza)
Termín dosud není určen a bude oznámen později

Přednášející prof. JUDr. Luboš Tichý

 

 

Informace o přihlášení na vzdělávací akce

Přihlášky na přednášku se podávají pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz .

Přihlašovací údaje obdržíte před konáním přednášky na svůj e-mail.

Účastnický poplatek je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského sdružení Jednoty českých právníků číslo 106 231 472/0300 nejpozději do úterý týdne předcházejícího konání přednášky. Jako variabilní symbol uveďte číselný kód přednášky, do informace pro příjemce uveďte své jméno.

Účastnický poplatek:

  • na dopolední pětihodinovou přednášku 1 500 Kč
  • na odpolední dvouhodinovou přednášku 400 Kč

Pro členy Jednoty českých právníků, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult, jsou poplatky za dopolední přednášku 900 Kč a za odpolední přednášku 200 Kč.

 

Účast na přednáškách uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Redakce AD
Foto: archiv Jednoty českých právníků

 

Go to TOP