Za posledních 13 let vstoupilo do oddlužení 240 000 lidí

V České republice vstoupilo v posledních 13 letech, konkrétně od roku 2008 do 1. ledna letošního roku, do procesu oddlužení 240 000 lidí, z toho je více než dvě pětiny úspěšně dokončily. V současné době se oddlužuje asi 115 000 osob. V rámci kulatého stolu o problematice insolvencí tyto údaje představila JUDr. Jarmila Veselá ze společnosti InsolCentrum, která se zaměřuje na problematiku insolvenčních řízení.

 

„V současné době je 115 000 lidí, kteří splácí, kteří se oddlužují. Z nich 72 procent jsou občané a 28 procent živnostníci,“ upřesnila Jarmila Veselá. A dodala: „Zhruba devět z deseti dlužníků oddlužení dokončí a přibližně 20 000 oddlužovaných „odpadlo“. Důvodem bylo neplnění podmínek, ale i úmrtí.“

Podle údajů společnosti InsolCentrum zadlužení živnostníci v konkursu splatili asi 15 procent dluhu. „Je to dvakrát tolik, než kolik se zaplatí ve firmách. Tam je úspěšnost asi šest procent. Čím vyšší je majetková odpovědnost, tím vyšší je plnění,“ řekla JUDr. Veselá.

Nepodnikající dlužník dluží v průměru 660 000 korun, z toho splatí 370 000 korun, což je 56 procent. Podle Jarmily Veselé je to „významný úspěch“. Celkem podle ní věřitelé, z nichž nejvýznamnějším je stát, od zadlužených jednotlivců dostali zpět 38 miliard korun.

Společnost zkoumala také asi 208 000 lidí s exekucí. Ze zadlužených tvořili dvě třetiny lidé s dluhy z přelomu století, převažovali muži. Průměrná výše dluhu činila 1,7 milionu korun. Zhruba dvě pětiny dlužníků měly víc než 16 věřitelů. Třetinu zadlužených pak představovali lidé s dluhy z posledních pěti let, převládaly ženy. V této kategorii dosahovala průměrná dlužná částka 670 000 korun. Dvě pětiny zadlužených měly méně než pět věřitelů.

„Vypadá to, že jsou lidé, kteří klidně deset, 15 či 20 let uvázli v postavení dlužníků. Nebyli schopni zaplatit všechno, tak zůstali v tomto stavu. Po prvním šoku se už naučili asi reagovat i na exekuce,“ konstatovala Jarmila Veselá. Podle ní se nezdá, že by za dluhy byly „nekalé praktiky“ věřitelů.

V Poslanecké sněmovně Paramentu ČR je nyní novela insolvenčního zákona, která přenáší do legislativy evropskou směrnici. Česká republika má pravidla upravit do poloviny července t. r. Podle návrhu by se mělo oddlužení zkrátit z pěti let na tři roky. Jak uvedla Jarmila Veselá, oddlužovací podmínky zmírnila už novela z roku 2019: „Jestliže připustíme, aby se ekonomicky schopní lidé zbavili dluhů snadno a rychle, vydáváme v této obtížné situaci špatný signál. V rodinách děti přijímají vzorce chování rodičů… Nejenže ublížíme věřitelům, ale i dlužníkům.“ Podle společnosti InsolCentrum by bylo vhodné novelu stáhnout. Stát by měl získat data o dlužnících, měla by se posílit prevence a monitorovat „dlužnická scéna“ po pandemii onemocnění covid-19.

Jak uvedl v rámci debaty odborníků RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR, novela povinnosti dlužníků příliš rozvolňuje a evropská směrnice se týká podnikatelů, takže plošné zkrácení oddlužení u spotřebitelů nevyžaduje. Podle ředitele právní služby zdravotní pojišťovny RBP Pavla Konečného by nové nastavení bylo v neprospěch věřitelů. Obává se, že by pojišťovna vymohla pohledávky v menší míře. Česká advokátní komora se domnívá, že navrhované změny jsou nešťastné, systém nyní funguje. Podle organizací zaměřených na pomoc lidem v tísni by změny naopak pomohly vrátit předlužené do běžného života.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP