ČAK se ohrazuje proti informacím otištěným v Hospodářských novinách

Aktualizováno! Redaktor Hospodářských novin a zpravodajského serveru www.ihned.cz Marek Pokorný oslovil minulý týden vedení České advokátní komory s několika otázkami týkajícími se nadcházejícího sněmu a hospodaření Komory. ČAK mu poskytla odpovědi obsahující přesné a doložitelné údaje o mzdových nákladech Komory, přesto je novinář v článku publikovaném dne 20. ledna 2021 pod titulkem: „V advokátní komoře se chystá vzpoura mladých. Buďte aktivnější, žádají své kolegy“ nepoužil. Naopak v tomto článku sděluje nepravdivé údaje o mzdových nákladech, které se objevily v jeho otázkách, jež byly v zaslaných odpovědích ČAK uvedeny na pravou míru. 

Za těchto okolností nezbývá vedení ČAK než zveřejnit prostřednictvím Advokátního deníku jak znění položených otázek, tak znění celých odpovědí – níže připojeny.

K výše uvedenému ještě opětovně vedení ČAK sděluje, že každý advokát má kdykoliv právo nahlédnout do materiálů týkajících se chodu Komory v sídle ČAK v Praze i na pobočce v Brně. Toto právo, které mnozí využívají, v žádném případě nesouvisí s nutností postupovat dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

  • Tento týden bylo představenstvo a mělo se zabývat i podzimními volbami a přípravou společné kandidátky. Už byla kandidátka sestavena? Pokud ano, kdo bude kandidátem na předsedu?

Ano, v základní podobě byla společná kandidátka, kterou bude navrhovat a podporovat stávající představenstvo, sestavena. Její složení bude advokátnímu stavu včas oznámeno, což se týká i zveřejnění jmen lídra či lídrů této kandidátky. Nutno zdůraznit, že se dosud nejedná o kandidátní listinu ve smyslu stálého volebního řádu sněmu České advokátní komory, která musí být zveřejněna nejpozději dva měsíce před konáním sněmu.

  • Bude kandidovat současný předseda Vladimír Jirousek do dalšího volebního období?

Z osobních důvodů objektivní povahy JUDr. Vladimír Jirousek již další kandidaturu nepřijal.

  • Nyní je nutné hlasovat na sněmu osobně vhozením papírového lístku do urny. Plánujete změnu stanov, aby na následujícím sněmu bylo možno hlasovat elektronicky?

Do programu sněmu bude nepochybně zařazena diskuse o možných budoucích formách organizování sněmu, resp. formách voleb, přitom rozhodnutí sněmu bude pro postup nového představenstva ČAK závazné. Tato otázka je však poněkud komplikovanější, neboť změna formy předpokládá v první řadě změnu zákona. V tomto směru odkazujeme na analýzu problematiky v článku JUDr. Martina Maisnera v Advokátním deníku: https://advokatnidenik.cz/2020/11/20/jak-poradat-advokatni-snem-v-mimoradnych-podminkach/.

  • Z rozpočtu Komory vyplývá, že mezi lety 2017 a 2021 vzrostly náklady na mzdy aparátu Komory takřka o plnou polovinu z 42 na 60 mil. Kč. Proč je tak vysoký nárůst? To se tolik zvedá počet zaměstnanců a proč?

Vaše údaje jsou nepřesné. Mzdové náklady za rok 2017 činily 47 385 485 Kč, za rok 2020 evidujeme částku 58 566 534 Kč. Nárůst mzdových nákladů podmínily tyto skutečnosti:

  • vznik nového oddělení bezplatné právní pomoci (BPP), jejíž centrální zajišťování nám bylo uloženo zákonem (účinnost novely zákona o advokacii od 1. 7. 2018; centrum BPP zřízeno v pobočce ČAK v Brně; dosud vyřídilo cca 4 000 žádostí);
  • alespoň částečná reflexe nárůstu průměrné mzdy, který v ČR činil za poslední 4 roky 28,3 %, v ČAK necelých 17 %!;
  • kromě nezbytného obsazení zmíněného centra BPP v Brně (4 zaměstnanci) byly přijaty ještě dvě zaměstnankyně, jedna se specializací na rovněž nově vzniklou problematiku GDPR a jedna do nově vzniklého Advokátního deníku.

To je vše.


Česká advokátní komora využije v tomto případě právo na odpověď ve smyslu tiskového zákona.


Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP