Ombudsman bude zjišťovat, jak k likvidaci azbestu přistupují úřady

Veřejný ochránce práv bude zjišťovat, jak úřady přistupují k likvidaci nebezpečného azbestu. K otevření tohoto tématu ombudsmana vedou případy z poslední doby, mezi nimi také podezření na neodbornou likvidaci azbestového materiálu v bývalém vojenském areálu Milovice. Dosud se ombudsman setkával s případy spojenými s likvidací azbestu jen u jednotlivých stížností.

 

Právníci z odboru stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce práv na jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj otevřeli řadu témat spojených s odstraňováním azbestu ze staveb. Po dalších jednáních s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví a s Českou inspekcí životního prostředí ombudsman zváží další postup – může například na toto téma zahájit šetření z vlastní iniciativy.

Dosud se veřejný ochránce práv setkával s případy spojenými s likvidací nebezpečného azbestu pouze při řešení jednotlivých stížností. O pomoc jej požádala například žena z Karviné, která měla za to, že majitelé domu střechu vyměnili neodborně svépomocí. Nelíbilo se jí, že odstraňovanou střešní krytinu házeli ze střechy na zem, kde se rozbíjela, a vznikal prach, který se šířil do okolí.

Podle zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) musí stavebník v podobných případech zajistit, aby se azbestová vlákna neuvolňovala do ovzduší. Odstraňovanou střešní krytinu tedy není možné házet ze střechy na zem. Odpad s azbestem pak musí neprodleně zabalit do neprodyšného obalu. To se v tomto případě nestalo.

Na samotném počátku udělal podle ombudsmana chybu také stavební úřad, když tvrdil, že stavebník k výměně střechy s obsahem azbestu nepotřebuje povolení stavebního úřadu.

 

Pravidla nakládání s azbestem jsou roztříštěna v mnoha právních předpisech spadajících pod několik ministerstev

Magistrát v reakci na zprávu o šetření přijal názor ombudsmana, že výměna střešní krytiny s obsahem azbestu jsou práce, které vyžadují povolení stavebního úřadu. To by mělo zajistit, že se do povolovacího procesu u stavebního úřadu vyjádří příslušný odbor životního prostředí a krajská hygienická stanice, které mohou stanovit stavebníkovi podmínky, a to právě ke způsobu likvidace odpadu s obsahem azbestu či ochranným opatřením na ochranu zaměstnanců.

I tento případ podle veřejného ochránce práv ukázal, že existuje prostor pro změnu správní praxe minimálně některých stavebních úřadů.

„Navíc jsou pravidla nakládání s azbestem roztříštěna v mnoha právních předpisech, které spadají pod několik ministerstev. Pro běžného občana není jednoduché se v nich vyznat. V tomto směru bych rád zjistil, zda a jak spolu úřady spolupracují a případně poukázal na problematická místa, kterými by se podle mého názoru měla ministerstva zabývat. Domnívám se, že si tato oblast pozornost zaslouží, protože výměn střech a dalších částí staveb, které obsahují azbestové materiály, bude do budoucna s ohledem na stáří těchto objektů přibývat,“ míní ombudsman JUDr. Stanislav Křeček.

K otevření tohoto tématu ombudsmana vede i množící se počet případů, které se objevují ve veřejném prostoru, například aktuální kauza v bývalém vojenském areálu Milovice.

 

Vyšetřování může kvůli rozsahu území trvat měsíce

Správci přírodní rezervace v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku již v dubnu návštěvníkům doporučili, aby ji dočasně nenavštěvovali kvůli kontaminaci nebezpečným azbestem. Rezervace tak reagovala na prohlášení České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která na území dělá šetření. Podobné doporučení vydalo i město Milovice a Středočeský kraj. „Nelze vyloučit uvolňování respirabilních (dýchatelných) azbestových vláken. Z tohoto důvodu je vstup do dané lokality výhradně na vlastní nebezpečí,“ uvádí ČIŽP v prohlášení.

Podle ČIŽP policie vlastníkům pozemků upřesnila lokality, kde byl po znaleckém zkoumání zjištěn výskyt azbestu. „Jedná se o nevyužívané pozemky severně od letiště Milovice – Boží Dar. Na některých těchto pozemcích byl znalcem zjištěn významný výskyt azbestu. Jeho přítomnost byla také identifikována mj. v recyklátu, který byl použit pro výstavbu cyklostezky mezi Milovicemi a obcí Zbožíčko,“ uvedla ČIŽP 24. dubna v prohlášení.

V bývalém vojenském výcvikovém prostoru, který v minulosti využívala sovětská armáda, byly provedeny demolice budov, které měly střešní krytinu a základy z eternitu s obsahem karcinogenního azbestu. Stovky tun materiálu s azbestem byly podle policie nadrceny a rozvezeny po celém areálu. Případ prověřují kriminalisté pro podezření z podvodu a neoprávněného nakládání s odpady. Vyšetřování může podle policie kvůli rozsahu území trvat měsíce.

 

Zdroj: ombudsman.cz, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP