Senátoři budou v lednu jednat o několika novelách zákonů

Regulaci reklamy na těhotenské testy nebo zákaz reklamy, která produkty bez opodstatnění popisuje jako léčivé přípravky, má přinést novela zákona, kterou se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Senátoři o ní budou spolu s dalšími novelami rozhodovat 27. ledna 2021.

Senátoři budou schvalovat i novelu zákona, kterou se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), jíž by měli navzdory přání ekologů až do poloviny roku 2030 prodloužit lhůtu, v níž mají těžební firmy shromáždit peníze k zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. Souhlas horní komory zřejmě získá novela, podle níž se bude kvůli unijním požadavkům potřebná výše nouzových zásob ropy a ropných produktů nově přepočítávat k 30. červnu, a nikoli jako dosud k 31. březnu.

Senát PČR také nejspíš umožní, aby hasiči dostávali od pojišťoven úhradu nákladů nejen za zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti. Pojišťovny by tak měly nově hradit například zásahy hasičů při požáru automobilu na parkovišti.  Vyplývá to z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Nejvyšší správní soud čeká na stanovisko senátorů k novele zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, která mu má poskytnout širší možnost odmítat pro nepřijatelnost kasační stížnosti. Mělo by to snížit nynější přetíženost tohoto soudu. Kasační stížnosti by mohl odmítat u jednodušších případů, tedy takových, které rozhodují na správních úsecích krajských soudů specializovaní samosoudci. Jsou to například spory o pokuty nebo ve věcech sociálního a důchodového zabezpečení.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: www.senat.cz

 

Go to TOP