Konference „Soukromé právo 2019“ v Ostravě

Právě dnes 9. října 2019 pořádá Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ další již tradiční a velmi vyhledávanou odbornou konferenci

Právě dnes 9. října 2019 pořádá Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ další již tradiční a velmi vyhledávanou odbornou konferenci Soukromé právo. Konference se koná v ostravském hotelu Imperial za hojné účasti z řad advokátek a advokátů. Odborného moderování konferenčního dne se ujal místní advokát, předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, který provede auditorium nabitým celodenním programem.

Aktuální otázky civilního práva procesního a hmotného

První blok otevře přednáška místopředsedy ČAK Mgr. Roberta Němce, LL.M., který se zaměří na aktuální otázky civilního práva procesního a hmotného a představí postoj České advokátní komory k návrhu nového civilního řádu soudního a také k zákonu o hromadných žalobách.

Po něm bude místo u řečnického stolku patřit advokátce působící na nedaleké olomoucké fakultě JUDr. Renátě Šínové, Ph.D., která se bude věnovat Aktuální judikatuře týkající se dovolání v civilním soudním řízení.

A na rozhodnutí našich nejvyšších soudů se zaměří i příspěvky následujících řečníků.

Naši přední civilisté doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., a doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., totiž zvolili společné téma, a to Aktuální problémy civilního práva a výběr aktuální judikatury nejvyšších soudů. Ve svých vystoupeních se tak logicky zaměří na několik vybraných rozhodnutí vysokých soudů ČR z poslední doby, která jsou v určitých aspektech problematická.

Odborník na právo obchodních korporací, advokát JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., se pak zaměří na Aktuální problémy práva obchodních korporací a výběr aktuální „korporátní“ judikatury nejvyšších soudů.

Aktuální otázky insolvenčního práva

Druhý blok otevře členka představenstva ČAK, advokátka a insolvenční správkyně z nedaleké Olomouce JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., která nazvala svou přednášku Podřízené pohledávky – více otázek než odpovědí.

O prvních praktických zkušenostech po nabytí účinnosti oddlužovací novely pak bude hovořit advokát a insolvenční správce JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., LL.M.

Poslední v tomto bloku s příspěvkem nazvaným Aktuální data z insolvenčních řízení vystoupí advokátka, bývalá insolvenční správkyně a prezidentka Komory specialistů pro krizové řízení a insolvence v ČR JUDr. Jarmila Veselá.

Moderní trendy v poskytování právní pomoci

Po obědě nás čeká velmi přínosný a praktický blok zaměřený na moderní trendy v poskytování právní pomoci.

Místopředsedkyně ČAK, advokátka JUDr. Monika Novotná se se bude věnovat vysoce aktuálnímu a důležitému tématu Advokátní mlčenlivost v konfrontaci s evropským daňovým právem.

Advokát a člen představenstva JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb, pak bude pokračovat neméně aktuálním tématem Výkon advokacie prostřednictvím online platforem.

Ostravský advokát, místopředseda ČAK JUDr. Radim Miketa se zaměří na Odpovědnost advokáta ve světle judikatury.

Advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová se bude věnovat tématu Kritická místa smluvní odměny.

Závěr pak bude patřit advokátce a ředitelce brněnské pobočky ČAK JUDr. Ireně Schejbalové a jejímu tématu Aktuální praktické otázky při výkonu advokacie.

 Podrobnou zprávu z konference přinese Advokátní deník již zítra. Sledujte nás!

JUDr. Hana Rýdlová

Foto redakce

Go to TOP