Vánoce, Vánoce přicházejí…

František Smejkal

… a snad budou pro většinu z nás šťastné a veselé,  přes veš­kerá opatření státu k probíhající celosvětové pandemii koronaviru covid-19. Nepochybně se negativně projevila, projevuje a bohužel bude i nadále projevovat v ekonomice státu a nikdo z nás netuší, co ještě všechno přes současná rozvolňování opatření státu můžeme očekávat.

Blíží se konec roku, který pandemie ovlivnila po všech stánkách lidského a společenského života tak, jak si nikdo z nás počátkem roku ani neuměl představit. Hospodaření státu skončí s obrovským deficitem, deficit státního rozpočtu se předpokládá i v roce následujícím, lze očekávat světovou hospodářskou krizi a poté nepochybně ekonomické oživení.

U řady z nás se opatření státu proti šíření onemocnění projevila odročováním nařízených jednání, změnou způsobu poskytování právních služeb klientům online, u řady kolegů prací z „home office“. Opatření státu se zřejmě u řady z nás projevila i v hospodaření – mohlo dojít ke snížení příjmů a snad i výdajů spojených s omezeným provozem advokátních kanceláří. Situace není ani v advokacii jednoduchá, a i když podpory ze sociálního fondu ČAK jsou možné, zatím nás žádosti o pomoc
ze strany potřebných advokátů nezavalují. V krizi jsou však mnozí naši klienti – podnikatelé v cestovním ruchu, v pohostinství a v řadě dalších odvětví, jejichž podnikání nouzové opatření vlády zcela či částečně znemožnilo.

Rok 2020 měl být rokem, kdy všichni oslavíme třicáté výročí svobodné novodobé advokacie, ať již akcemi na celostátní úrovni, či akcemi v jednotlivých regionech. Jaká škoda, že plánovaná setkání jsme museli zrušit, stejně jako řadu vzdělávacích akcí, advokátních zkoušek a prezenčních jednání orgánů Komory. Tyto změny se na straně výdajové přívětivě promítly v rozpočtu Komory, na druhé straně se potýkáme s poklesem příjmů za advokátní zkoušky a za zápisy nových advokátů do seznamu ČAK. Při hospodaření se sociálním fondem lze v letošním roce očekávat, že příjmová část roz­počtu bude naplněna, na straně výdajové některé z rozpočtových položek jsou již překročeny – příspěvek nástupcům advokáta, či krytí ztráty příjmů rozpočtu Komory z důvodu prominutí či snížení příspěvku advokátů na její činnost. Celkově přistupujeme k hospodaření sociálního fondu odpovědně a vyrovnaně, výdaje by proto měly odpovídat příjmům.

Dovoluji si vám všem popřát šťastné a veselé prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a úspěchů v roce příštím.

 

JUDr. FRANTIŠEK SMEJKAL, člen představenstva a předseda rozpočtového a hospodářského výboru ČAK 

Go to TOP