JUDr. Michal Žižlavský: Malá sbírka trilobitů

JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Michal Žižlavský

Je známo, že skuteční umělci znají kouzlo jemné úrovně lidského vnímání. Dokážou zachytit tajemný úsměv Mony Lisy nebo jiný detail, který se přírodě podaří.

La Gioconda nebyla podle vkusu své doby žádná modelka. Leonardo však neomylně uchopil záblesk její krásy. Překonal bránu času a jeho malba na nás působí dodnes. Velká díla mají tu moc zkamenět v čase jako trilobit. Lidé se k nim vracejí po staletí.

Da Vinci pracoval s modelem, jaký měl, stejně jako my advokáti pracujeme se situacemi a klienty, jak přicházejí. Hledáme grál úspěchu, nezpochybnitelnou hodnotu. Nejlepší z nás se přitom mění v umělce práva. Stávají se trilobity, otištěnými v myslích svých klientů a jejich protistran. Nebo se zvěční iniciálami v zelené Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Pracujeme pro firmy, pro které není současná doba lehká. Bruslí se na tenkém ledě dominové insolvence. Když se led proboří, z věřitelů se stanou dlužníci. Právník bez znalosti ekonomie se stává veřejným nepřítelem. Vyvažujeme, hledáme rovnováhu, chráníme hodnoty.

Firmy jsou jen umělé konstrukty. Do nesnází se dostávají konkrétní lidé: jednatelé, členové představenstev a dozorčích rad, majitelé korporací. Ti dnes řeší obtížné situace a přijímají zásadní rozhodnutí. Zítra za ně možná ponesou odpovědnost jako věřitelé nebo dlužníci v insolvenčních řízeních.

Svět insolvence je jiný než éra konjunktury. Pohybují se v něm predátoři, kraluje zde cash. Probouzejí se rizika, která dlouho předtím spala pod hladinou. Na nás, insolvenčních právnících, je, abychom jednajícím vysvětlili, že pravidla se změnila. Jen orientovaní jedinci překonají nástrahy dnešní doby, vyhnou se nepříjemným následkům a dokážou využít nové příležitosti.

Tento Bulletin advokacie zachycuje setkání některých z nás se světem velkých bankrotů. Snad v něm naleznete inspiraci a pár tipů pro vlastní tvůrčí řešení. Má oblíbená literární postava, slečna Marplová, by řekla: „Když se člověku něco podle určitého receptu podaří, dá se to podle něj zkusit znovu.“

 

JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ, předseda insolvenční sekce a člen představenstva ČAK

 

 

Go to TOP