ÚDV: Členové předsednictva ÚV KSČ spáchali „zvlášť závažný zločin“

Před rokem začal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) trestně stíhat bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše, bývalého předsedu vlády ČSSR   Lubomíra Štrougala a bývalého federálního ministra vnitra Vratislava Vajnara za to, že spoluzavinili závažnou újmu (smrt či vážná zranění) osobám, které se snažily překročit československé hranice. Obvinění totiž nerespektovali čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.), který občanům garantoval svobodu opustit území republiky.

Trestní stíhání Milouše Jakeše bylo zastaveno, neboť 9. července 2020 zemřel. Trestní stíhání Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara bylo zastaveno přesně o dva měsíce později 9. září 2020, protože podle znaleckého posudku nejsou kvůli „demenci“ schopni „zúčastnit se úkonů stanovených v rámci trestního řízení“. Usnesení není pravomocné, neboť někteří poškození proti tomu podali stížnost. V ní mimo jiné zpochybňují nestrannost znaleckého posudku, když jeden ze znalců byl od mládí horlivým členem KSČ a spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky. Pro ni pracoval i druhý znalec.

Nehledě na tři shora jmenované funkcionáře zkoumal ÚDV trestní odpovědnost i dalších členů předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa, neboť šlo o orgán, který fakticky řídil dění v zemi.

Vrchní komisař ÚDV Jan Trnečka vydal dne 26. 11. 2020 usnesení, podle něhož se Vasil Biľak, Peter Cololotka, Karel Hoffmann, Gustáv Husák, Alois Indra, Ignác Janák, Antonín Kapek, Josef Kempný, Josef Korčák, Jozef Lenárt a František Pitra dopustili „zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby“, když i oni spoluzavinili smrt a zranění řady osob, které chtěly odejít z Československa.

Trestní stíhání proti těmto představitelům KSČ však nelze vést, protože všichni v mezidobí zemřeli.

Usnesení je přesto historicky významné, neboť je to poprvé, kdy orgán činný v trestním řízení uznal, že téměř celé předsednictvo ÚV KSČ si počínalo zločinným způsobem.

Poškození i v tomto případě podali stížnost, a to z toho důvodu, že usnesení se zabývá jen zemřelými, a nikoli dosud žijícími členy předsednictva ÚV KSČ.

JUDr. Lubomír Müller, advokát
Foto: modernidejiny.cz

Go to TOP