VŠ budou moci upravit výuku i příští rok. Umožní jim to novela zákona o VŠ

I příští rok bude na vysokých školách možné se  – kvůli pandemii onemocnění Covid-19 – učit a zkoušet na dálku. Školy budou moci také upravovat harmonogram studia a termíny přijímacích zkoušek. Umožní jim to novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, kterou v úterý 24. listopadu podepsal prezident republiky Miloš Zeman.

 

Dálkovou výuku a úpravy v akademickém roce prováděly kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím souvisejícím opatřením vysoké školy už letos na jaře. Umožnil jim to zvláštní zákon, jehož účinnost však končí 31. 12. 2020. Novela zákona o vysokých školách na tuto normu navazuje. Vysoké školy ji budou moci využít také při jiných mimořádných situacích, než je aktuální epidemie.

V případě budoucího mimořádného opatření by vysoké školy mohly podle novely bez potíží přejít na distanční vzdělávání, i když to třeba akreditace studijního programu standardně neumožňuje. Fakulty by také měly pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Nová úprava umožní vysokým školám v případě nutnosti prodloužit nebo zkrátit akademický rok a posunout zkouškové období. Budu moci organizovat na dálku státní a rigorózní zkoušky, a to bez ohledu na akreditovanou formu studia. Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání vysvědčení z ciziny se v mimořádných situacích též například prodlouží lhůta pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání.

Podmínkou využití daných ustanovení státní školou bude rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které určí, kterých vysokých škol se zvláštní režim bude týkat. V kompetenci MŠMT bude i určení lhůty, po kterou bude tento režim platný.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP