Návrh novelizace znaleckého zákona míří do mezirezortního připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo ve středu 15. listopadu 2023 do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

 

„Návrh zákona je zpracován mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023. Rád bych zdůraznil, že novelizace vzniká na základě „volání praxe“. Proto je třeba zákon upravit tak, aby všechno mohlo dobře fungovat,“ vysvětlil náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., a dodal: „Díky předkládané novelizaci tedy dojde k odstranění hlavních aplikačních problémů koncepčně nové znalecké právní úpravy, která je účinná od ledna 2021.“

Novinky:

  • Zrušení časového omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona o znalcích a tlumočnících (dále jen „předchozí právní úprava“) – původně do 31. 12. 2025.
  • Prodloužení platnosti znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky, tj. do 31. 12. 2028.
  • Částečné rozvolnění podmínek pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu.
  • Zrušení povinného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti u znalců – fyzických osob.
  • Dílčí změny podmínek složení vstupní zkoušky znalce.
  • Prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů; v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů).

„V neposlední řadě dojde novelizací také k zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti, a to při zajištění agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu,“ uzavřel Antonín Stanislav.

 

Novela má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2025.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP