Úřední překlad matričních dokladů zřejmě nebude třeba

Lidé zřejmě nebudou potřebovat úřední překlad matričních dokladů, postačí jim vícejazyčný standardní formulář. Změnu přinese vládní novela, kterou schválila Sněmovna. Reaguje na unijní nařízení k podpoře volného pohybu obyvatel mezi členskými státy, které je účinné od poloviny února. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Potřeba úředního překladu odpadá mimo jiné u rodného, oddacího nebo úmrtního listu, dokladu o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství a u ověřeného výstupu z registru obyvatel. K ověření podpisu na cizojazyčných listinách tak nebude nutný úřední překlad těchto listin.

Lidé s elektronickým občanským průkazem si navíc budou moci podle novely zřídit a spravovat datovou schránku výlučně elektronicky, bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP