Vysoké školy si pravděpodobně budou moci upravit výuku i příští rok

Učit a zkoušet na dálku, upravovat harmonogram studia a termíny přijímacích zkoušek kvůli pandemii onemocnění Covid-19 budou moci vysoké školy zřejmě i příští rok. Novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která to umožní, schválil ve čtvrtek 19. listopadu 2020 Senát. Normu, kterou minulý týden zrychleně projednala Sněmovna, nyní musí podepsat ještě prezident republiky Miloš Zeman.

 

Dálkovou výuku zavedly školy kvůli pandemii onemocnění Covid-19 už na jaře t. r. Umožnil jim to zvláštní zákon, který je však účinný pouze do 31. 12. 2020. Nová trvalá ustanovení ve vysokoškolském zákoně by měla na tuto normu navázat. Jak uvedl ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D., „ačkoliv úprava primárně reaguje na pandemii, školy ji budou moci využít do budoucna i při jiných mimořádných situacích“.

V případě budoucího mimořádného opatření by vysoké školy mohly podle novely bez potíží přejít na distanční vzdělávání, i když to třeba akreditace studijního programu standardně neumožňuje. Fakulty by také měly pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí znát zájemci o studium podmínky pro přijetí nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, v době krize by se mohly změnit do 15. dne před konáním zkoušek.

Nová úprava má vysokým školám umožnit také prodloužení či zkrácení akademického roku, včetně posunutí zkouškového období. Mohly by organizovat na dálku i státní a rigorózní zkoušky, a to bez ohledu na akreditovanou formu studia. Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání vysvědčení z ciziny by se měla v mimořádných situacích prodloužit i lhůta pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to na 90 dnů od zápisu do studia.

Podmínkou využití daných ustanovení státní školou by mělo být rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by určilo, kterých vysokých škol se zvláštní režim týká. Ministerstvo by následně také mělo určit lhůtu, po kterou bude tento režim platný.

Vysoké školy zavedly online výuku kvůli vládním opatřením k omezení šíření onemocnění Covid-19 na přelomu září a října. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze však předpokládat, že protiepidemická opatření ovlivní jejich fungování i v první polovině roku 2021.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP