Úřad vlády pořádá online konferenci Násilí na ženách a pandemie Covid-19

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR zve na mezinárodní odbornou online konferenci k problematice domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, která se bude konat ve středu 25. listopadu 2020. Záštitu nad konferencí převzaly vládní zmocněnkyně pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc., a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská.

 

Zajištění pomoci obětem patří k prioritám stávajícího akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Oběti domácího a sexuálního násilí však během pandemie onemocnění  Cvid-19 čelí ještě většímu ohrožení než v minulosti. Kvůli preventivním opatřením je pro ně složitější vyhledat pomoc a svou situaci řešit. V řadě rodin také roste napětí a může docházet k eskalaci konfliktů. Zvýšení ochrany obětí domácího a sexuální násilí je tedy nyní o to naléhavějším problémem.

Tematické bloky konference:

  • rozsah a povaha násilí na ženách v ČR v období pandemie covid-19,
  • reakce státní správy a organizací poskytujících pomoc obětem domácího a sexuálního násilí během pandemie covid-19,
  • zahraniční příklady dobré praxe pomoci obětem během pandemie covid-19.
    Celý program konference.

    Konference se pokusí zodpovědět následující otázky: Jak se projevila pandemie onemocnění Covid-19 na násilí na ženách? Je český systém pomoci obětem efektivní i během „lockdownu“ a dalších omezení běžného života? Jaká opatření na pomoc obětem násilí byla během pandemie přijata v ČR a jaká v zahraničí? Jaké jsou zkušenosti organizací poskytujících pomoc obětem? A jak může stát zajistit, aby každá oběť násilí dosáhla na adekvátní pomoc i během pandemie onemocnění Covid-19?

    Akce poskytne fórum pro diskusi a výměnu zkušeností mezi státním, neziskovým a akademickým sektorem a je určena všem, kdo se zajímají o téma domácího a sexuálního násilí a pomoci jeho obětem. Poznatky budou využitelné při přijímání opatření na úrovni státní správy i samosprávy a mohou také inspirovat profese poskytující přímou pomoc obětem násilí.

Termín konání: 25. listopadu 2020 od 10.00 do 15.30 hodin. Konferenci můžete sledovat živě na Youtube To je rovnost.

V případě zájmu zúčastnit se online konference prosíme o registraci na e-mail: pavlicek.michal@vlada.cz ,  a to do 23. listopadu 2020.

 

V případě dotazů se obraťte na Petru Pichaničovou, tel: +420 723 290 201, pichanicova.petra@vlada.cz

 

Zdroj: Úřad vlády ČR
Foto: Pixabay

Go to TOP