Vláda projedná novelu zákona o kybernetické bezpečnosti

Zákon o kybernetické bezpečnosti by měl v budoucnu výslovně stanovit, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je oprávněn vyhledávat zranitelná místa ve veřejně přístupné části kyberprostoru. Vyplývá to z návrhu novely zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který v pondělí 23. listopadu projedná vláda. Novela také do českého právního řádu zapracovává unijní nařízení, tzv. akt o kybernetické bezpečnosti.

 

Hlavním cílem novely zákona o kybernetické bezpečnosti je přizpůsobit české právo požadavkům nařízení EU, uvedl tiskový mluvčí NÚKIB Jiří Táborský. „Na základě této změny se NÚKIB stane tzv. vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti a bude mimo jiné dohlížet na dodržování pravidel daných evropskými systémy certifikace kybernetické bezpečnosti,“ řekl Jiří Táborský.

Stanovení prvních certifikačních systémů Evropskou komisí se očekává v průběhu příštího roku. Novela současně zpřesní právní úpravu ohledně vyhledávání zranitelností. To se provádí ve veřejně přístupné části kyberprostoru a prostředky, které jsou přístupné jakémukoli uživateli internetu, stojí v důvodové zprávě. V platném znění zákona o kybernetické bezpečnosti není totiž podle návrhu kompetence vyhledávat zranitelná místa stanovena dostatečně konkrétně.

Akt o kybernetické bezpečnosti, neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, které stanoví nový mandát agentury ENISA a zřizuje evropský rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, vstoupil v platnost dne 27. června 2019.

ENISA na žádost Evropské komise (EK) nebo Evropské skupiny pro certifikaci kybernetické bezpečnosti (složené z členských států) připraví certifikační systémy, které poté EK přijme prostřednictvím prováděcích aktů. I přes skutečnost, že certifikace zůstane dobrovolná, EK posoudí, zda bude pro určité kategorie výrobků a služeb vyžadována povinná certifikace.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP