Senát vrátil Sněmovně odpadový zákon s odkladem účinnosti o rok, od 2022

Senát posunul účinnost nového odpadového zákona z ledna 2021 o rok. Spolu s dalšími pozměňovacími návrhy změnu termínu posoudí Sněmovna. Podle členů horní komory nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy, což by mohlo způsobit chaos v nakládání s odpady po Novém roce. Stejně Senát naložil s pravidly pro zpětný odběr elektrozařízení a navazující normou.

Bez ohledu na počátek účinnosti návrh zákona o odpadech se dál počítá s šestiletým odkladem konce skládkování na rok 2030. Předloha má zavést motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálního odpadu, a zvyšuje poplatky za ukládání odpadů.

Nejvýznamnější změnou v předloze je právě nová úprava poplatku za komunální odpad, která bude stanovena pouze v zákoně o místních poplatcích. Obec si bude moci zvolit ze dvou typů – buď zavede paušální poplatek na svého obyvatele nebo vlastníka nemovitosti, nebo poplatek podle množství vyprodukovaného odpadu.

Také nová pravidla pro zpětný odběr elektrozařízení, která dosloužila, by neměla být podle Senátu zavedena od příštího roku, ale také až od roku 2022.
Senátoři odmítli návrh, aby bylo v každém kraji alespoň jedno místo zpětného odběru domácích elektrospotřebičů na každých 10 000 obyvatel a jedno místo pro odběr použitých baterií nebo akumulátorů na 8000 obyvatel. Podle sněmovní verze má být místo pro odběr elektrozařízení v každé obci nad 2000 obyvatel, pro odběr baterií v každé obci nad 1500 obyvatel. Místo pro odběr ojetých pneumatik má být v každé obci s rozšířenou působností.
Senát se také postavil proti tomu, aby byla uzákoněna povinnost vybírat vítěze veřejné zakázky přednostně společensky odpovědným způsobem. Podle senátorů je možné tento faktor zohlednit už nyní, neměl by ale být upřednostněn před dalšími hledisky.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP