NSS přerušil jednání o pozastavení činnosti politické strany SPR-RSČ

Předseda volebního senátu JUDr. Tomáš Langášek, LL.M., zrušil veřejné jednání ve věci návrhu vlády na pozastavení činnosti politické strany Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československá Miroslava Sládka, nařízené na středu 20. 4. 2022, a řízení o tomto návrhu přerušil.

 

Učinil tak z důvodu, že prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu, do zastupitelstev obcí, městských obvodů, městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí; rozhodnutí prezidenta republiky bylo dnes vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Podle zákona jsou totiž politické strany v době před volbami chráněny. V tu dobu je (až na zákonem stanovené výjimky) nelze rozpustit, ani jim pozastavit činnost (viz § 94 odst. 2 soudního řádu správního ve spojení s § 15 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).

V řízení bude soud pokračovat na podzim po volbách, přesněji po uplynutí desátého dne po posledním dni vyhlášených voleb (§ 15 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb.).

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: NSS

Go to TOP