Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o námořní plavbě

Provozovatelé námořních lodí plujících pod českou vlajkou budou muset pojišťovat členy své posádky. Pojištění by mělo námořníky ochránit například před případným nevyplacením mezd. Předpokládá to novela zákona o námořní plavbě, kterou schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. Novela přejímá požadavky evropské směrnice, které mají zlepšit systém ochrany námořníků.

Pojištění bude povinné na pokrytí dlužné mzdy, jeho výše by na jednoho člena posádky měla dosahovat celkem čtyř mezd. Dále by pojištění mělo pokrýt zajištění sociálních podmínek posádky, které jsou nezbytné pro přežití na palubě lodi. Pod českou vlajkou je nyní zhruba 10 tisíc jachet.

Zákon také rozšiřuje počet účelů, za jakých nesmí být námořní loď pod českou vlajkou provozována. V současnosti nelze takto provozovat námořní plavbu za účelem rybolovu, trajektové lodě nebo lodě typu Ro/Ro (lodě určené pro přepravu kolových vozidel) a osobní lodě. Nyní by mezi ně měly přibýt lodě s jaderným pohonem. Dosud žádné takové lodě pod českou vlajkou neplují.

Další novinkou je omezení stáří lodi, kdy může být ještě zapsána do námořního rejstříku. Ke dni podání žádosti k zápisu lodi do námořního rejstříku nebude smět uplynout od započetí její stavby položením kýlu více než deset let. V současnosti omezení podle stáří lodi není.

Novela zavádí i další novinky týkající se podmínek pro kontrolu a recyklaci lodí, výstroj nebo usazení provozovatele. Ten bude muset mít nově sídlo nebo pobočku v Česku.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP