PF UP Olomouc zve na webinář k novelizaci trestněprávních předpisů

Seznámit odbornou veřejnost s velmi významnými a rozsáhlými novelizacemi trestního zákoníku a trestního řádu, jež byly provedeny v roce 2020, si klade za cíl webinář Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020, který připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na 15. prosince 2020. Hlavní pozornost bude zaměřena na obsah novely povedené zákonem č. 333/2020 Sb., z hmotněprávního hlediska pak bude pozornost věnována především změnám v právní úpravě trestání, mino jiné právní úpravě peněžitého trestu.

 

Webinář je určen pro soudce, státní zástupce, advokáty a příslušníky Policie ČR

Přednášet bude doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty UP, který se zabývá problematikou trestání zvláštními způsoby řízení, včetně institutu dohody o vině a trestu, asistent soudce Ústavního soudu

Cílem webináře je seznámit odbornou veřejnost s velmi významnými a rozsáhlými novelizacemi trestního zákoníku a trestního řádu, které byly provedeny v roce 2020.

Obsah webináře: Hlavní pozornost bude zaměřena na obsah novely provedené zákonem č. 333/2020 Sb. Z hmotněprávního hlediska bude pozornost věnována nejprve změnám v právní úpravě trestání, mj. podstatným změnám, které doznala právní úprava peněžitého trestu. Opomenuto nebude ani zvýšení hranic majetkových škod a jeho důsledky, a to se zaměřením na nutnost aplikace § 419 tr. zákona. Z procesně-právního hlediska bude hlavní pozornost zaměřena na podstatné rozšíření konsensuálních způsobů vyřizování trestních věcí, tedy na rozšíření možnosti uzavírat dohodu o vině a trestu, na zavedení institutu prohlášení viny a na rozšířený význam tzv. nesporných skutečností. Kurz se bude dále zabývat zákonem č. 114/2020 Sb., zejména pak novým druhem trestu zákazu držení a chovu zvířat a novým trestným činem chovu zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a tr. zákona.

Webinář se uskuteční online (odkaz včetně prezentace bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail). Po skončení webináře bude po dobu 5 dnů všem přihlášeným zpřístupněn záznam.

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 11. prosince 2020, přihlašovat se můžete ZDE.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Šrámkovou, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP