Sněmovna schválila v legislativní nouzi novely dvou zákonů

Zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve čtvrtek 12. listopadu dvě důležité normy. Předně to byla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, která umožní zdravotním pojišťovnám hradit antigenní testy na onemocnění Covid-19 přímo distributorovi, který je nakoupí a rozveze mimo jiné do domovů pro seniory. Dalším byla novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), díky které budou moci vysoké školy zřejmě i příští rok vyučovat a zkoušet na dálku, upravovat harmonogram studia nebo podmínky a termíny přijímacích zkoušek.

 

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, předpokládá, že zdravotní pojišťovny budou nově moci hradit antigenní testy na onemocnění Covid-19 přímo distributorovi, přímá úhrada tak sníží případnou administrativní zátěž.

Jiným možným řešením by podle předkladu bylo, že by si poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb testy nakoupili sami a následně by je vykázali k úhradě zdravotním pojišťovnám. „Takový postup je s ohledem na počet testů nepoměrně administrativně a logisticky obtížnější,“ uvádí důvodová zpráva. Novela zákona však takový postup nevylučuje.

V současné době distribuuje testy společnost Avenier, která má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. „Při dalších případných nákupech testů budou oslovovány i další společnosti,“ uvedl ke stávajícímu stavu ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Někteří poslanci dosavadní postup zpochybňovali. Tázali se například, proč testy nenakoupila přímo správa hmotných rezerv nebo Ministerstvo zdravotnictví a domovům pro seniory je nerozvezla třeba armáda. Ministr Blatný poukázal na to, že ze zdravotního pojištění může testy nakoupit jen zdravotní pojišťovna a ze zákona musí využít služeb distributora. Nynější nákup testů vycházel z obecné úpravy zákona o veřejném zdravotní pojištění, právníci zdravotních pojišťoven ale měli k takovému postupu výhrady, dodal MUDr. Blatný.

Schválená novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, reaguje primárně na pandemii onemocnění Covdi-19 a opatření s ní související, vysoké školy ji ale budou moci využít do budoucna i při jiných mimořádných situacích. I napřesrok tak budou moci vyučovat a zkoušet na dálku, upravit harmonogram studia nebo podmínky a termíny přijímacích zkoušek.

V případě budoucího mimořádného opatření by vysoké školy mohly – i v případě, že jim to akreditace neumožňuje – bez potíží přejít na distanční vzdělávání. Fakulty by také měly pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí znát zájemci o studium podmínky pro přijetí nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, v době krize by se mohly změnit do 15. dne před konáním přijímacích zkoušek.

Nová úprava má vysokým školám umožnit v případě potřeby také prodloužení či zkrácení akademického roku, včetně posunutí zkouškového období. Na dálku by mohly být organizovány i státní a rigorózní zkoušky, a to bez ohledu na akreditovanou formu studia. Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání vysvědčení z ciziny by se měla v mimořádných situacích prodloužit i lhůta pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to na 90 dnů od zápisu ke studiu.

Podmínkou využití daných ustanovení státní školou by mělo být rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by určilo, kterých vysokých škol se zvláštní režim týká. Ministerstvo by potom také mělo určit lhůtu, po kterou bude tento režim platný.

Obě předlohy ještě musejí posoudit senátoři a musí je podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP