Změny v oddlužení projedná Poslanecká sněmovna PČR standardně

Vládní návrh na zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nebude schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. V souladu s doporučením Ústavně-právního výboru tento postup na svém jednání 12. listopadu nepodpořila. Předloha, která vychází z evropské směrnice, má být účinná až od července roku 2021, vzhledem k zákonným lhůtám se ale poslanci začnou zabývat novelou zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zřejmě na prosincové schůzi PS.

 

Jde o tisk, který nesplňuje žádný z parametrů legislativní nouze,“ uvedl předseda Ústavně-právního výboru Mgr. Marek Benda. Novela podle něho nesouvisí s tzv. koronavirovou krizí ani s vyhlášeným nouzovým stavem. Zpravodaj Mgr. Marek Výborný k tomu doplnil, že případné pozměňovací návrhy „nelze napsat přes noc“„nebezpečí z prodlení nehrozí“. Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová na zrychleném schvalování normy netrvala.

V současné době jsou dvě varianty oddlužení. První předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé verzi musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim.

Novela insolvenčního zákona předpokládá, že nynější pětiletá varianta se zkrátí na tři roky a ostatní varianty budou zrušeny. „Hlavním cílem je rychlejší a efektivnější osvobození od dluhů,“ řekla ministryně spravedlnosti Mgr. Benešová po projednání návrhu vládou.

Zkrácení doby oddlužení by se v návaznosti na právo Evropské unie nově týkalo jak podnikatelů a živnostníků, tak spotřebitelů. Osvobození od placení dluhů by nebylo podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. V případě schválení novely neutrpí podle Ministerstva spravedlnosti práva věřitelů a dál se bude klást důraz na poctivé záměry dlužníka po celou dobu trvání oddlužení.

Úprava by měla umožnit i snazší přístup dlužníků s exekucemi do procesu oddlužení. Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení, uvedlo Ministerstvo spravedlnosti. Dlužník tak nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky.

Poslanecká sněmovna PČR zřejmě zkrátí při dalším projednávání předlohy lhůty mezi jednotlivými čteními. Je možné, že stanoví její dřívější účinnost.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP